Høst er tiden for kompetansepåfyll!

Flere av fagdagene blir ekstra staselige i år, og opplysningsarbeidet om den viktige omstillingen til bærekraftig drift for bransjen og næringslivet fortsetter.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge på Sirkeltreff i Fredrikstad.

Det er høst, som betyr at fagdagene er nært forestående. Og festen for 50-årsjubilanten og dere medlemmer er ikke helt over!

Bli med på 50-årsmarkeringen under høstens fagdager! Regnskap Norge inviterer til medlemsmøte og jubileumsmiddag i Stavanger, Bergen, Kristiansand, Ålesund, Bodø, Trondheim og Tromsø.

Møt hyggelige bransjekolleger, styreleder Peer Veiby, de fagdagsansvarlige i Regnskap Norge og meg. Jeg gleder meg og håper vi sees!

Mer informasjon og påmelding til medlemsmøte og jubileumsmiddag.

På Sirkeltreff med innføring i omstilling 

Mandag denne uken var jeg på Sirkeltreff med Nasjonalt Senter for Sirkulær Økonomi i Fredrikstad. Sammen med Lars Petter Gjermundsen i TheVIT ga vi nærmere 40 regnskapsførere og deltakere fra næringslivet en innføring i hvordan omstillingen til en sirkulær økonomi påvirker regnskapet, investerings- og finansieringsmodeller.

Norsk næringsliv trenger ressurser som kan strukturere, rapportere og dokumentere – og nettopp det ligger i regnskapsførernes DNA. 

Lars Petter slo fast at god bedriftsøkonomi er en forutsetning for at skiftet til en sirkulær økonomi skal lykkes. En annen er å ta i bruk mulighetene ny teknologi åpner opp for. TheVIT har eksempelvis laget en «datafabrikk». Denne bearbeider og setter sammen data fra ulike systemer og gjør det mulig å styre og måle de økonomiske effektene av sirkulærøkonomi og bærekraft.

Sirkeltreff arrangeres av Nasjonalt senter for sirkulær økonomi (NSSØ) – et kompetansesenter for virksomheter som skaper innovasjon og lønnsomhet gjennom prosjekter basert på det grønne skiftet.

Dette er en av mange arenaer hvor vi løfter temaet, og omstilling tar tid. Det starter med kunnskap og bevissthet.

Regnskap Norge i media

I slutten av forrige uke var jeg gjesteskribent i Finansavisens R med innlegget Hvordan får vi et bærekraftig næringsliv? 

Stadig flere forstår hvor nødvendig det grønne skiftet er og at det ligger en stor mulighet for regnskapsførerne i det.

Om skadesaker og ny regnskapsførerlov med Accountor

Kontakt med dere medlemmer er viktig, og denne uken var vi så heldige å få besøke Accountor-gruppens samling for sine kvalitetsansvarlige. Hanne Opsahl dro fra oss, og med seg hadde hun Mette Sandvik fra Tryg som fortalte om erfaringer og skadesaker fra den kollektive profesjonsansvarsforsikringen vår.

Det ligger mye læring i å få innblikk i hvor risikoene oftest ligger, og hva som har gått feil. Phising-svindel, feilutbetalinger i betalingsoppdrag og tilleggsavgift på grunn av feil mva-håndtering er blant områder som peker seg ut i skadestatistikken. Samme tema har vi for øvrig reist rundt med på diverse frokostseminarer tidligere i år, og vi vil også fortsette å ha fokus på informasjonsformidling om dette fremover.

Hanne orienterte om forslaget til ny regnskapsførerlov og videre fremdrift. Det er nå et drøyt år siden NOU’en med lovforslaget ble fremlagt, og vi venter fremdeles på at Finansdepartementet skal følge opp med proposisjon til Stortinget, og vet det ikke vil skje i høst.

Først ut er lovproposisjon om revisorloven, så får vi satse på at departementet følger opp med regnskapsførerloven raskt etter det. Tidligst, tror vi nå, er i første halvdel av 2020.

Myndighetsarbeid er tålmodighetsarbeid, men det er godt å se det er verdt det ved at vi høster frukter av innsatsen igjen og igjen. 

Jeg ønsker deg en fin høst!

Hilsen

Christine