Hva nå, Finansdepartementet?

Vi er nok ikke ferdig snakket om naturalytelser.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Finansministeren anser seg ferdig med de nye reglene for naturalytelser, men Regnskap Norge mener at et regelverk som ikke kan etterleves ikke står seg.

Regnskap Norge løftet tematikken under Arendalsuka, og tar denne uken opp utfordringene rundt reglene for naturalytelser i Aftenposten. Hvordan skal arbeidsgiver fange opp, verdsette og rapportere inn noe leverandørene ikke en gang vet er skattepliktig? Eksemplene i saken bekrefter utfordringene.

For en bransje hvor en stor del av oppgaven nettopp er å sikre etterlevelsen av regelverket, er det frustrerende med millimeterregler som er umulige å følge opp i praksis. Utfordringen arbeidsgiverne får når det gjelder å beregne og innberette fordel på private forsikringsavtaler for sine ansatte, er bare ett av mange eksempler på konsekvensene av de nye millimeterreglene for naturalytelser.

Mens Finansministeren mener dette er ferdig snakket, mener vi i Regnskap Norge det er en vei å gå før vi kan anse oss ferdig med saken.

Samarbeid med Virke og status på deres bærekraftsarbeid 

På sist styremøte var bærekraftsansvarlig i Virke, Camilla Gramstad, invitert for å fortelle om hvordan Virke og deres medlemmer jobber med å inkludere bærekraft og sirkulær økonomi i sitt strategiarbeid.

Virke har tatt en ledende posisjon i Norge når det gjelder arbeid for omstilling til sirkulær økonomi for handels- og tjenestenæringene, og vil bidra til at næringslivet utvikler og velger løsninger som i størst mulig grad bidrar til bærekraftige løsninger. Innovasjonskraft og kompetanse er nødvendige forutsetninger for å utvikle et bærekraftig næringsliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Mange av Virkes medlemmer bruker regnskapsfører, så vi er glad for det gode samarbeidet våre to organisasjoner har.

Det er veldig ulikt hvor langt Virkes medlemmer har kommet i arbeidet, men Camilla fortalte om en økende erkjennelse av at det grønne skiftet treffer alle – uavhengig av bransje og størrelse.

Virkes anbefaling er å jobbe mest mulig konkret ut fra hva som vil ramme den enkelte virksomheten fremover, av for eksempel ressursmangel, klimarisiko, høyere råvarepriser, flere lover og regler fra myndighetene og økte forventninger fra offentligheten – og hvilken effekt dette vil få for virksomheten.

Camilla Gramstad er bærekraftsansvarlig i VirkeCamilla Gramstad er bærekraftsansvarlig i Virke

Fagdager på Kreta på blå resept 

Straks er en uke med fagdager på Kreta gjennomført, med bokføring og hvitvasking, lønn, naturalytelser og arbeidsrett, fordypning i regnskapstemaer og feil i regnskapet på timeplanen. I tillegg fikk vi nydelig vær, strand- og bassengliv, og sosiale sammenkomster på kveldene. En av kursdeltakerne lurte på om det var mulig å få denne turen på blå resept.

Sandra og Hilde var Regnskap Norges kursverter på Kreta.Sandra og Hilde var Regnskap Norges kursverter på Kreta.

Dette er måten å få ned skuldrene på samtidig som man lærer masse, utvider nettverk og deler erfaringer på kveldene. Helt fantastisk!

Hilde Stensland Elvestuen og Sandra Mellem Enoksen var kursvertskap, og Roy Kristensen, Harald Breivik og Jan Sørbø stilte som dyktige kursholdere.

Noe å vurdere neste høst? :)

Hilsen

Christine