Økt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring

Regnskap Norge spilte inn utfordringene med personalforsikringer til Skattedirektoratet allerede under arbeidet med veilederen og senere overfor Finansdepartementets politiske ledelse. Finansdepartementet endrer nå reglene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
To av våre dyktige fagfolk, Vibeke Aasen Eriksrud og Jørgen Strøm-Andresen, deltar på webinaret 16. mai.

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14. mai. Vi var tidlig på ballen og kommenterte raskt økt sykepengesats for selvstendige næringsdrivende. Regnskap Norge har i flere år jobbet for bedre sykepengevilkår. Derfor er det positivt å se at det gjøres endringer på området. Ekstra gøy er det når vi siteres i Dagens Næringsliv og andre medier.

I forrige uke fikk vi gjennomslag for at personalforsikringer fortsatt skal beskattes til arbeidsgivers kostpris, og ikke til privat markedspris slik myndighetene hadde lagt opp til. I denne saken har vi hatt god dialog med Finansdepartementets politiske ledelse, og dette ga resultater. Vi er veldig fornøyde med at departementet tar grep og retter opp i saken.

Webinar om revidert nasjonalbudsjett

Torsdag 16. mai kl. 14.00 oppsummerer og kommenterer vi hovedtrekkene i revidert nasjonalbudsjett.

På webinaret kommer vi til å ta for oss skatte- og avgiftsforslag, og annet relevant innenfor vårt område. Du kan også sende inn spørsmål og kommentere underveis. Vi svarer deg på direkten!

Webinaret ser du her.

Bestill kurskatalogen

I Regnskap Norge er vi opptatt av vårt samfunns- og miljøansvar, og nå tar vi et steg mot en grønnere hverdag.

Vi opplever at stadig flere kun bruker vår kursoversikt på nett for å orientere seg om vårt kurstilbud. Derfor blir kurskatalogen fra og med i år kun sendt i papirformat til de som ønsker dette og aktivt bestiller katalogen.

Det er selvfølgelig helt kostnadsfritt for deg som medlem å bestille katalogen.

De som ikke bestiller katalogen vil motta en lenke til en søkbar PDF-utgave av kurskatalogen. Denne kan du laste ned på din PC eller ha tilgjengelig på Regnskap Norge sine nettsider.

Målet vårt er å redusere bruken av papir, og derved bidra til mindre påvirkninger på miljøet. Jeg håper du synes dette er et godt og fornuftig tiltak!

Bestill jubileumskatalogen her.

 

Hilsen

Christine