Sammen er vi ustoppelige

De beste ideene, suksesshistoriene, gullet, ja, løsningene oppstår når det kollektive geniet får utfolde seg.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Christine Lundberg Larsen sammen med lederne for foreningene for regnskapsførere i Sverige og Finland på årets første CEO-møte i NAF.

Verdien av nordisk samarbeid opplevde jeg under CEO-møtet i NAF arrangert i Stockholm. Sammen med lederne i Sverige og Finland diskuterte vi hvordan foreningene bedre kan støtte og bidra til medlemmenes utvikling.

Regnskap Norge er medlem i Nordic Accountant Federation (NAF) som er en sammenslutning av nordiske regnskapsorganisasjoner i Sverige, Finland og Norge. Hensikten med NAF er å gi informasjon om næringens rammevilkår i de nordiske landene.

Regnskapsbransjene i de tre landene har samme formål: Å gi merverdi og levere regnskapstjenester av høy kvalitet til kundene. Sverige og Finland har ingen offentlig autorisasjonsordning som vi har i Norge. For disse landene vil det bidra til økt legitimitet for de standarder som utvikles i foreningsbasert regi.

Regnskap Norges purpose

I dag benytter mer enn 400 000 bedrifter seg av kompetansen du som regnskapsfører innehar. Det betyr at dere medlemmer, og vi som bransjeorganisasjon, har stor påvirkningskraft. Ved å jobbe med et «purpose» plasserer vi oss selv og vårt arbeid i en større sammenheng, og slik sørger vi for å bruke vår påvirkningskraft på best mulig vis.

Denne uken har Regnskap Norge-administrasjonen jobbet med å formulere vårt «purpose» – vårt «hvorfor». Vi har diskutert: Hva er vårt bidrag til samfunnet? Hva er vi stolte av? Hvilken positiv verdi tilfører vi bransjen og samfunn?

Det er inspirerende å se hva vi kan oppnå sammen – når vi summerer ideer og refleksjoner – når vi utnytter det kollektive geniet.

Jorunn Grannes, ny leder av bransjestandardutvalget (til venstre) sammen med utvalgssekretær og fagansvarlig regnskap Kjersti Skotvold.

Ny leder for Bransjestandardutvalget

Styret har valgt Jorunn Grannes som ny leder av Bransjestandardutvalget. Hun tar over roret etter Terje Melhus som har ledet utvalget i mange år. Bransjestandardutvalget utvikler standarden for god regnskapsføringssikk (GRFS).

Jorunn er medlem av Regnskap Norge og til daglig direktør for økonomi og virksomhetsstyring i Sparebank 1 Regnskapshuset SMN. Hun kommer inn i en viktig periode i standardutviklingen, der forenkling, modernisering og tilpasning til ny teknologi og nye måter å jobbe på er på agendaen.

Siden det ventes en ny regnskapsførerlov, er det tidligere besluttet å avvente ny GRFS til loven har kommet. Det betyr ikke at arbeidet står stille. Det er allerede laget et foreløpig utkast, som bransjestandardutvalget jobber videre med. Endelig utkast vil bli sendt på ekstern høring. Da vil du som medlem og andre interessenter bli invitert til å gi innspill.

God regnskapsføringsskikk utvikles av Regnskap Norge, Økonomiforbundet og revisorforeningen. Bransjestandardutvalget består av seks medlemmer, med to fra hver forening. Regnskap Norge har alltid lederskapet, og innehar også sekretariatet. Det er Kjersti Skotvold, fagansvarlig regnskap, som er sekretær.

 

Hilsen

Christine