Sammen for en god kompensasjonsordning

Myndighetene lytter til regnskapsbransjens innspill, og vi bidrar til at løsningen blir så smidig som mulig.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Myndighetene lytter til regnskapsbransjens innspill.

Det jobbes lange dager og kvelder i mange departementets og etater, for å få gode løsninger på plass. Jeg må si jeg er ganske imponert over det store engasjementet for  å hjelpe norsk næringsliv i en krevende situasjon.

Utsatt frist for å levere skattemeldingen for næringsdrivende

Finansdepartementet har lyttet til regnskaps- og revisjonsbransjens innspill om at fristen for levering av skattemeldingen bør utsettes. Dette er noe vi har hatt dialog med både Finansdepartementet og Skattedirektoratet om.

Vi setter stor pris på at myndighetene nå har utsatt frist for skattemelding fra 31. mai til 31. august, og tror det vil bidra til å hjelpe mange i en hektisk hverdag.

Vårt bidrag til kompensasjonsordningen

Vi hadde denne uken møte med Skatteetaten for oppdatering og avklaringer om kompensasjonsordningen. Det er fortsatt ting som diskuteres, men når loven og forskriften blir vedtatt i Stortinget kan vi gå ut med all informasjon.

Torsdag ettermiddag hadde jeg et teams-møte med to fra skatteetaten og tre av våre medlemmer, som skal være piloter for å teste den tekniske løsningen for ordningen.

Jeg er stolt over våre medlemmer som stiller opp og bidrar på vegne av bransjen. Det er tydelig at myndighetene har stor tillit til oss når de gir et slikt ansvar og virkelig lytter til våre spørsmål og innspill.

Vi kan ikke forvente å bli hørt på alt, men jeg er trygg på at alle våre innspill blir diskutert og grundig vurdert.

Jeg tror det viktigste vi kan gjøre akkurat nå er å forberede oss på at det blir mye å gjøre kommende uke. Det er sikkert lurt å få unna mest mulig av det som kan gjøres denne uken, slik at vi er klare!

Gratis webinar om kompensasjonsordningen

Alle endringene og nye ordninger gir et massivt informasjonsbehov om hva som gjelder og hvordan man skal gå frem som både virksomhet og regnskapsfører.

Mange virksomheter vil ha behov for å søke om kontantstøtte etter omsetningsfall på grunn av situasjonen, og regnskapsførerne får en viktig rolle i å bistå kundene med søknad om kompensasjon.

Regnskap Norge tar sikte på å tilgjengeliggjøre et gratis webinar om kompensasjonsordningen i løpet av mandag 20. april. 

Vi håper det vil være nyttig for mange!

Kvalitetskontroll

Denne uken har de medlemsvirksomhetene som er trukket ut til kvaliteskontroll høsten 2020 blitt orientert.

I utgangspunktet er kontrollen stedlig, men vi vil gjøre de tilpasningene som trengs i situasjonen. Vi planlegger samme antall kontroller som tidligere, men vil i stor grad benytte digitale verktøy.

Dere er mange som nå jobber på høygir med leveranser og bistand til kundene deres. I den spesielle tiden vi står i er betydningen av å levere høy kvalitet like viktig som alltid.

Jeg vet dere legger stolthet i den jobben dere gjør, og jeg er utrolig takknemlig og stolt over den innsatsen som legges ned for å bistå næringslivet i disse dager.

Hilsen
Christine