U35-treff

Denne uken møttes de unge i regnskapsbransjen til workshop om rådgiverdialog.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
U35 er møteplassen for de unge i regnskapsbransjen.

Denne uken møttes 30 engasjerte medlemmer i nettverket U35 til workshop hos Regnskap Norge. 

Tema for samlingen var rådgiverdialog, med fokus på hvordan skape best mulig tillit og relasjon i møtet med kunden. Geir Lasse Andresen fra Solid Utvikling ledet seansen, som bestod av både praktiske øvelser i grupper og refleksjoner i plenum.

Vi fikk mange gode tanker og resonnement fra forsamlingen, både rundt utfordringene i utformingen av regnskapsutdanningen sett opp mot jobbhverdagen deres, og ikke minst tanker om bransjen fremover. 

Det var effektiv og konstruktiv jobbing – og kjempestemning! Det faglige ble rundet av med tapas og nettverking.

Tusen takk for alle innspill og tanker!

LAgbilde av U35-gjengen i Regnskap Norge

Regnskap Norge i media

Finansavisen publiserte denne uken intervjuet med tittelen «De raske vinner over de trege». Vi ser at konsolideringen ikke har hatt den samme utviklingen i vår bransje som i revisorbransjen – mange av de mindre aktørene klarer seg svært bra.

Noe av forklaringen kan nok ligge i at vi har et helt annet forhold til våre kunder. Regnskapsføreren er kundens støttespiller og mye nærmere knyttet til den daglige driften. Derfor ønsker mange kunder fortsatt å ha regnskapsfører tett på, selv om de jobber digitalt.

Emosjonell intelligens er foreløpig lite automatiserbar og vil spille en stor rolle fremover. Bruk innsikten du sitter med om kunden og fortsett å være den gode økonomisjefen og partneren – som kjenner bedriften best!

Skatteetatens prosjekt – Memo

Skatteetatens prosjekt går ut på å modernisere merverdiavgiftsområdet, og Regnskap Norge var denne uken invitert til informasjonsmøte om prosjektet. Prosjektet jobber med to hovedleveranser; den ene går på ny portal for mva-registrering, mens den andre går på innføring av salgs- og kjøpsmelding for alle transaksjoner mellom næringsdrivende.

Skattekontoret ønsker å gå bort fra registermelding del 2 som i dag leveres i altinn. I stedet ønsker skatteetaten at virksomheter som har fått organisasjonsnummer skal registreres for merverdiavgift i en egen portal hos skatteetaten. Formålet med dette er at skatteetaten skal kunne behandle de normale mva-registreringssøknadene automatisk, og at den næringsdrivende skal få svar i løpet av den tiden det tar å lage seg en kopp kaffe.

For å få til dette skal det sendes inn mindre informasjon enn i dag, og skatteetaten skal heller konsentrere seg målrettet om kontroll basert på risikovurdering. Prosjektet vurderer pr i dag ikke endringer i registreringsgrensen. Regnskap Norge og andre organisasjoner påpekte at en stor forenkling for de næringsdrivende ville være en generell mulighet for å mva-registrere seg før omsetningen starter opp. Da slipper man utfordringer knyttet til fakturering uten mva, og eventuell etterfakturering av mva. Det ble også påpekt at løsningen med en ny portal fremstår mer som en forenkling for skatteetaten enn for de næringsdrivende.

Når det gjelder levering av salgs- og kjøpsmelding innføres dette etter skatteetatens forklaring for å redusere omfanget av svart omsetning og mva-karuseller. Skatteetaten ønsker å gi de næringsdrivende like konkurranseforhold. Opplysningene som skal leveres er det som fremgår av fakturaen idag, i tillegg skal kjøpers organisasjonsnummer tas med. De næringsdrivende må dermed ha et system som ivaretar at selgers org.nr blir innhentet. Regnskap Norge påpekte at økt rapportering vil medføre økt arbeidsbyrde for de næringsdrivende. Videre ble det påpekt at dette ikke vil fange opp den tradisjonelle svarte omsetningen som skjer fra næringsdrivende til privatpersoner.

Regnskap Norge følger opp denne saken fremover!

Forum for kvalitetsansvarlige

Nylig møttes Forum for kvalitetsansvarlige hos Regnskap Norge, hvor representantene kommer fra de største virksomhetene og møtes et par ganger i året for informasjons- og erfaringsutveksling. Denne gangen deltok også Bernt Jan Aaland fra Finanstilsynet.

Vi diskuterte blant annet utfordringene i praktiseringen av det nye regelverket for naturalytelser, og så på hva som er gjennomført hos kundene og i egen virksomhet etter innføring av nye regler. Aaland orienterte om Finanstilsynets arbeid, og at det nå forventes at det nye hvitvaskingsregelverket etterleves. Andre tema på agendaen var Finanstilsynets tematilsyn om betalingsoppdrag.

Regelrådet og Forenklingskonferansen 

Tirsdag tok vi imot Sandra Riise og Dag Aarnes fra Regelrådet. De skal bidra til at næringslivet ikke blir pålagt unødige byrder gjennom nytt eller endret regelverk, der den viktigste oppgaven er å gi rådgivende uttalelser til lov- og forskriftsforslag som får konsekvenser for næringslivet. Det samsvarer godt med det næringspolitiske ståstedet vi har selv, og det er svært positivt at Regelrådet holder god og tett dialog med næringsorganisasjonene. Vi hadde et godt møte, og tok opp flere viktige saker som blant annet MEMO-prosjektet i Skatteetaten kommentert over.

Gjennom kontakten får vi innblikk i hva som rører seg internasjonalt på regelverksområdet. Frem til neste kontaktmøte treffer vi Regelrådet på Forenklingskonferansen 22. oktober, som vi arrangerer sammen med NHO og Revisorforeningen. Der vil Sandra fortelle hvilke resultater arbeidet i Regelrådet har gitt.  

På Forenklingskonferansen i år skal blant annet Digitaliseringsministeren snakke om regjeringens digitaliseringspolitikk, og hvilke forenklingsbidrag den kan gi. Det er fortsatt mulig å melde seg på konferansen, som er gratis. 

Høstens kalender er ganske så fullbooket, så her er det høyt aktivitetsnivå fremover!

 

Hilsen

Christine