Utviklingen går sin gang

Det er opp til oss hvordan vi vil utnytte mulighetene den gir oss, og hvordan vi håndterer utfordringene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Christine Lundberg Larsen og Cathrine Barth under statsbesøket hos SINTEF i Forskningsparken.

Regnskap Norge jobber for å utvikle regnskapsbransjen og bidra til lønnsomhet. Det krever at vi følger med i timen – at vi vet hva kundene trenger og hvordan vi kan bruke ny teknologi for å levere tjenester på en optimal måte.

I det siste har innføring av lovpålagt EHF-faktura blitt diskutert, og hvilke konsekvenser det vil få for vår bransje. Regnskap Norge er for EHF, fordi standardisering og digitalisering er med på å effektivisere prosesser. Den er et resultat av den utviklingen som skjer. Vi er ikke for at løsningen skal bli lovpålagt, fordi det vil gripe for langt inn i virksomhetenes rett til avtalefrihet.

Vi er tilhenger av at alt som kan digitaliseres blir digitalisert, og oppfordrer våre medlemmer til å bruke ressurser på å se på forretningsmodeller og tjenestene bedriften tilbyr for å få fullt utbytte av kompetansen fremover. Her vil vi som forening være din støttespiller!

EHF-faktura på bordet i Regnskap Norge IT-forum

Den viktigste endringen med innføringen av nytt EHF-faktura-format er at muligheten for standardisert visning av faktura i et PDF-format utgår fra nyttår. Når vi samtidig vet at XML-visningen i regnskapssystemene ofte er ineffektive, er det en frustrasjon å spore hos flere medlemmer.

Regnskap Norge vil ta initiativ til å få utviklet en rollebasert visning i samarbeid med Difi, medlemmene og systemleverandørene. Dette innebærer for eksempel at regnskapsførere vil ha en visning som er relevant for bokføringen, mens kunden vil ha en visning som er relevant for godkjenningen. Vi tror dette vil kunne avhjelpe de utfordringene vi ser i dag med EHF-formatet.

I Regnskap Norge IT-forum hadde vi en gjennomgang av utviklingen i bransjen og vårt næringspolitiske arbeid som omhandler digitalisering. I tillegg til EHF-faktura gikk vi blant annet gjennom status på SAF-T og det nye CTO-forumet til Regnskap Norge. Vi så også på utfordringer rundt ny lov om register over reelle rettighetshavere og administrasjon av bankfullmakter på byrånivå.

Statsbesøk

Regnskap Norge ble invitert til statsbesøk i anledning den slovenske presidenten, Hans Eksellense herr Borut Pahors norgesbesøk. Kongeparet var vertskap for besøket, og vi deltok på åpningen av nettverksseminaret «Kunstig intelligens, grønn transformasjon og bærekraftige løsninger» hos SINTEF i Forskningsparken.

Blant representanter fra det offentlige i Norge og Slovenia, akademia og utvalgte næringsaktører fra begge land var det ekstra stas at Cathrine Barth, hos vår samarbeidspartner Circular Norway, holdt et av innleggene.

Bakgrunnen for invitasjonen er vårt engasjement og bidrag til omstillingen til en sirkulær økonomi. Dette er en god indikasjon på at det vi gjør blir lagt merke til og at arbeidet vårt betyr noe i en større sammenheng. Responsen til at regnskapsbransjen viser et slikt samfunnsansvar og engasjerer seg for å hjelpe kundene til å skape lønnsomhet i et mer bærekraftig næringsliv er utelukkende positiv, og det er et stort ønske om at vi som bransje kommer enda mer aktivt på banen som rådgivere – både når det gjelder økonomistyring og ikke minst når det gjelder rapportering.

Selv kjenner jeg på at det er veldig bra vi har etablert den sirkulære regnskapsklyngen som gjennom deling og erfaring gir mye læring. Og så må vi passe på å dele denne læringen med alle dere medlemmer. Her vil vi få på plass et e-læringskurs så fort som mulig!

Hilsen
Christine