Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands videreføres

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene har besluttet å videreføre statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands ut året.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den 29. juni 2021 ble Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene enige om å videreføre følgende avtaler til og med 31. desember 2021:

  • særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
  • særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge

Dette betyr at dagens innhold og satser vil gjelde til og med 31. desember 2021.

Les mer på Arbeidsgiverportalen til DFØ