Fra september 2020 gjelder kun EHF 3.0

Muligheten for PDF-visningskopi gjennom "CommercialInvoice" stopper fra samme dato.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det nye formatet for faktura, kreditnota og purring (EHF/BIS Billing 3.0) ble obligatorisk fra april 2019, men med siste mulighet for overgang fra gammel til ny versjon den 1.1.2020. Grunnet forsinkelser i EU er nå siste datoen for bruk av tidligere versjoner av EHF/BIS Billing satt til 1.9.2020. Myndighetene vil imidlertid at brukerne benytter nytt format så snart som mulig da vedlikehold av flere formater er kostnadsdrivende.

Visningskopi ikke en del av standarden

En av de viktigste endringene i versjon 3.0 for vår bransje er at CommercialInvoice-taggen forsvinner. Dette medfører at PDF-visningskopi ikke direkte kan vises i tillegg til den originale XML-filen.

Det er fremdeles mulig å legge ved PDF-filer som vedlegg, eksempelvis timelister og underspesifikasjoner, men standardsetterne ønsker ikke at det legges ved en visningskopi av fakturaen i PDF. Det er XML-filen som er det reelle salgsdokumentet, og denne filen skal vises direkte i ERP-systemet. Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) har laget en visningsmal, men det er systemleverandørene som implementerer visningen, enten fra den offisielle malen eller via en egen mal.

Delt syn

Vår bransje er veldig delt i synet på bortfallet av muligheten for en visningskopi i PDF. En del av medlemmene hevder at PDF-en er mer effektiv i forhold til kontroll av kostnadens berettigelse, MVA-koding, rabatter mv. Andre igjen mener at en standardvisning av alle fakturaer er mer effektivt å jobbe med. Her er det ikke noe som er rett eller galt, mye er basert på vaner og arbeidsmetoder.

Ny visningsmal

Formatet styres av en standardsetter i EU, og påvirkningskraften fra Norge på formatets innhold er derfor begrenset. Det vi kan påvirke er visningen av XML-filen.

Regnskap Norge vil derfor, sammen med en arbeidsgruppe av regnskapsførere, jobbe frem et forslag til ny standardvisning av XML-filen. Arbeidet vil skje i samråd med DigDir og systemleverandører etter sommerferien.