Faginformasjon

Regnskap Norge publiserer kontinuerlig nyheter og fagartikler på våre hjemmesider, men deler av dette er forbeholdt våre medlemmer.

Som student- eller praksismedlem gir vi deg ubegrenset tilgang til all informasjon på vår hjemmeside. 

Du finner også informasjon om trender og utviklingstrekk i regnskapsbransjen og vi publiserer jevnlig undersøkelser og statistikk, blant annet en omfattende lønnsstatistikk. 

Nyhetsbrev sendes ut ca en gang i uken og inneholder fagnyheter, aktuelle kurs og annen relevant medlemsinformasjon.

I tillegg til nyhetsbrev og faginformasjon på våre hjemmesider mottar du også bladet Regnskap & Økonomi. Bladet utgis 4 ganger i året og formidler nyheter og aktualiteter innen fagområdene regnskap, økonomi, skatt og avgift.