Regnskap Norge IT-forum

Regnskap Norge IT-forum er en samlingsplass for systemleverandører i Norge innen regnskap, lønn, skatt, avgift og kunnskapssystemer. Forumet skal være en plass for utveksling av erfaringer og ideer til kundenes, det vil si regnskapsbransjens, beste. Forumet skal fokusere på forhold som ikke ansees å være leverandørenes konkurransefortrinn, men se på forhold som standardisering, ivaretakelse av lover og forskrifter, myndighetspåvirkning og deling av kunnskap på et vidt område.

Forumet har jevnlige fysiske møter, og holder kontakt i mellom møtene hvis behov oppstår i form av regelendringer eller andre større forhold som påvirker regnskapssystemenes virkemåte.

Temaer som er tatt opp i forumet siden oppstarten er blant annet:

 • Standard dataformat for enkel utveksling av regnskapsdata / SAF-T
 • Implementering av elektroniske fakturaer
 • Kravsprsifikasjon ved utkontraktering av IT
 • Altinn
 • Nordic Smart Government
 • Bokføringsloven og god bokføringsskikk
 • Standardisering av kontoplaner
 • Standardisering av merverdiavgiftskoder
 • EDAG - lønnsinnrapportering
 • Forenklingsprosjekter i offentlig sektor
 • Personopplysningslovens krav som påvirker systemløsninger
 • Hvitvaskingsloven og reelle rettighetshavere

I tillegg har IT-forumet blitt benyttet til å innhente informasjon og uttalelser om spesifikke temaer underveis.

Det viktigste prosjektet i forumet har vært å bidra til å innføre standard dataformat i Norge for enkel utveksling av regnskapsinformasjon. Ideen ble introdusert i forumet av Regnskap Norge og arbeidet med format igangsatt. Noe tid etterpå ble Skatteetaten anmodet av OECD om å innføre et standardisert format for bokettersynsformål. Et langvarig og tett samarbeid mellom Regnskap Norge og skatteetaten sikret at arbeidet med standarder ble samkjørt i ett prosjekt med en felles målsetning som dekket næringslivets og det offentliges behov. Resultatet er SAF-T.

Regnskap Norge er med i forvaltningsorganet for SAF-T.

Er du interessert i å vite mer om Regnskap Norge IT-forum? Ta kontakt med post@regnskapnorge.no