Storforum

Storforum er et nettverk for ledere av de største medlemsbedriftene.

Formålet med nettverket er å bidra til erfaringsutveksling og diskusjoner rundt utfordringer og muligheter i bransjen. Storforum er også en viktig medlemsarena for å få innspill til foreningens arbeid. Nettverket møtes minst to ganger i året – i april og i oktober.

Ønsker du mer informasjon om nettverket? Ta kontakt med nettverkskoordinator Kristin Havness på e-post kristin.havness@regnskapnorge.no