Bærekraftig økonomi: En veiledning til SMBene og dere rådgivere

A4Ss Accounting Bodies Network (ABN) lanserer nå en veiledning for små og mellomstore virksomheter og deres rådgivere. Veiledningen er utviklet for å støtte SMBene i overgangen til en bærekraftig økonomi.

Målet med veiledningen er å hjelpe deg – som SMB-eier, ansatt eller rådgiver – til å integrere bærekraft i virksomheten din.

Små og mellomstore bedrifter representerer rundt 90 % av alle virksomheter, og deres kollektive innvirkning kan ikke undervurderes; de er avgjørende for å møte de miljømessige og sosiale utfordringene vi står overfor.

Ettersom store virksomheter må forholde seg til interessent-, regulatoriske og rapporteringskrav, og derfor justerer sine forretningsmodeller i henhold til bærekraftsmål, vil deres leverandører – som hovedsakelig består av SMBer – måtte tilpasse egne aktiviteter.

Det kan imidlertid være vanskelig å vite hvor du skal begynne, spesielt med tanke på at de fleste små og mellomstore bedrifter har begrensede ressurser og stort tidspress. Dette er årsaken til at A4S Accounting Bodies Network (ABN), et nettverk av globale regnskapsorganer som representerer to tredjedeler av verdens regnskapsførere, har publisert «Embracing Sustainability: Actions for SMEs», som gir praktisk informasjon til SMBer og deres rådgivere.

Veiledningen er et ledd av en forpliktelse gjort av 14 administrerende direktører i ABN. Medlemmene forpliktet seg både til å jobbe for null-utslipp i egen bedrift, og til å støtte sine medlemmer – gjennom veiledning, opplæring og infrastruktur – i å oppnå netto null-utslipp.

ABN-medlemmene deler sine historier om egne netto null-tiltak. Disse erfaringene gi nyttig innsikt og inspirasjon til andre.

Accounting Bodies Network (ABN)

ABN er et samarbeid mellom Accounting for Sustainability (A4S) og profesjonelle regnskapsorganer over hele verden. Til sammen representerer nettverket over 2,5 millioner profesjonelle regnskapsførere og studenter i 179 land, som representerer to tredjedeler av verdens regnskapsførere.

Veiledning til SMBer og deres rådgivere

Målet med veiledningen (Embracing Sustainability: Actions for SMEs) er å hjelpe deg – som SMB-eier, ansatt eller rådgiver – til å integrere bærekraft i virksomheten din.

Gå til veiledningen