En oppfordring til alle regnskapsførere om å agere på klimaendringene

13 ledere for 14 regnskapsorganisasjoner har signerert en CALL TO ACTION som respons på klimaendringene. Organisasjonene representerer til sammen flere enn 2,5 millioner regnskapsaktører og studenter verden over. 

Ledere i regnskap- og revisjonsbransjen globalt har signert et felles dokument som forplikter til å støtte bransjeaktørene slik at de kan ta umiddelbare grep mot klimaendringene.

Regnskapsorganisasjonene forplikter seg til å gi opplæring og tilrettelegge for bransjen, og i tillegg støtte initiativer og danne et solid fundament for at hele bransjen skal kunne ta grep.

Oppropet oppfordrer regnskapsførere til konkret handling.

Dette angår regnskapsbransjen fordi:

  1. Klimaendringene utgjør en økonomisk risiko – en risiko som regnskapførere i hele verden må agere på.
  2. Regnskapsførere har et samfunnsansvar hvor adressering av klimaendringene nå inngår. 

Regnskap- og revisjonsbransjen spiller en viktig rolle i både begrensning av og tilpasning til klimaendringene. Omstillingen til et bærekraftig næringsliv krever en tilpasning av norsk økonomi og tilhørende markedsmekanismer. Regnskapsførerne har en nøkkelrolle i dette skiftet. 

Vi oppfordrer regnskapsførere til å:

  • Gi gode råd og tjenester når organisasjoner, kapitalmarkeder og myndigheter utvikler og implementerer planer for skadebegrensning av og tilpasning til klimaendringene.
  • Bruke og implementere rapporteringsstandarder, som for eksempel IIRC og TCFD.
  • Bidra til å integrere klimarisiko i kundenes forretningsstrategi og -utøvelse, finans og kommunikasjon.
  • Støtte bærekraftig beslutningstaking hos kundene ved å fordele ressurser, levere korrekt informasjon til rett tid og innsikt basert på måling og tolking av data.

Som bransjeorganisasjon forplikter vi oss til å:

  • Gi medlemmene våre nødvendig opplæring, støtte og infrastruktur som gjør dem i stand til å levere på oppfordringen.
  • Støtte næringspolitiske initiativ, insentiver og reguleringer.
  • Gi innspill til myndighetene i utformingen av politisk og regulatorisk rammeverk som legger til rette for en smidig overgang til lavkarbon-økonomien.

 

CALL TO ACTION

Sammen har en rekke globale ledere som representerer mer enn 2,5 millioner regnskapsaktører signert en CALL TO ACTION som forplikter organisasjonene og oppfordrer regnskapsførerne til å agere på klimaendringene.

Les CALL TO ACTION her