God regnskapsføringsskikk

Oppdatert utgave av klassikeren innen god regnskapsføringsskikk med kommentarer til lov og standarder.


Pris
Ordinær: 649,-
Medlem: 519,-

KJØP

Bokens innhold

  • Bransjens utvikling
  • Gjennomgang av regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften
  • Gjennomgang av standarden for god regnskapsføringsskikk (GRFS)
  • Gjennomgang av hvitvaskingsloven
  • Gjennomgang av risikostyringsforskriften
  • Kvalitetskontroll fra Finanstilsynet og Regnskap Norge

Om boken
Boken gir en grundig redegjørelse for og tolkning av regnskapsførerloven, god regnskapsføringsskikk (GRFS), risikostyringsforskriften og hvitvaskingsloven. I tillegg tar boken for seg tilsyn i bransjen. Den er i store trekk laget som en kommentarutgave og vil derfor fungere godt som oppslagsverk, samtidig som teksten er ”flytende” som i en vanlig bok.

Det er særlig den store omleggingen fra fire til én standard innenfor GRFS, herunder med betydelige materielle endringer, som utgjør forskjellen fra forrige utgave. Men det er også andre viktige oppdateringer. Denne utgaven er tredje utgave av boken. 

Boken er skrevet av Hanne Opsahl og Knut Høylie hos Regnskap Norge, og Roy Kristensen ved Handelshøyskolen BI. 

Hvem passer boken for?
Boken er egnet både for regnskapsførere og studenter. I og med at boken tar for seg hva som forventes av en leverandør av regnskapsførertjenester, herunder de plikter denne har i forbindelse med yrkesutøvelsen, er boken også relevant for revisorer, advokater og økonomiansvarlige. Den er dessuten svært aktuell for kontrollører og andre saksbehandlere i offentlig forvaltning. 

Boken utgis av Gyldendal Akademisk, og bestilles på nett direkte hos forlaget.