Styreansvarsforsikring

Alle virksomheter som er organisert med et selvstendig styre kan ha behov for styreansvarsforsikring. Forsikringen kan tegnes både for eget styre og for eksterne styreverv.

Styreverv er personlig og ansvaret individuelt. Dersom du kan holdes rettslig erstatningsansvarlig hefter du med hele din personlige formue. Styreansvarsforsikringen kan dekke dette ansvaret og gi økonomiske trygghet. 

Et styrets oppgave er å sørge for forsvarlig organisering av virksomheten og at virksomheten drives innenfor lovens rammer. Styret har også den overordnede kontrollen over virksomheten og ledelsen i bedriften. 

Intensjonen er at denne forsikringen også skal bli en kollektiv ordning, men foreløpig må den tegnes direkte hos Gjensidige. Gjeldende vilkår er deres standard forsikringsvilkår for styrensvarsforsikring. 

NB! For å få opp hele tilbudet eller bestille våre fordelsavtaler må du være logget inn

Mer informasjon om forsikringen.