Bedriftens informasjon på våre nettsider

Etter lansering av nye nettsider for Regnskap Norge er pålogging for virksomheter erstattet med direkte tilgang fra egen profil.

Alle som i våre systemer er registrert som leder av sin bedrift vil nå kunne finne informasjon som er relatert til bedriften ved å logge på sin personlige profil og deretter klikke bedriftens navn som fremkommer på siden.

Jeg er logget inn men ser ikke bedriften min

Dersom du ikke ser informasjon om virksomhet på din profil skyldes det manglende rettigheter i vårt bakenforliggende system. Dette løses ved at virksomhetens leder sender en e-post til medlemssenter@regnskapnorge.no og oppgir hvem det ønskes tilgang til virksomhetssidene for.

Husk å oppgi navn og medlems- / kundenummer.