7-dagersprogram forretningsutvikling

Programmet består av syv samlinger som ledes av personlige veiledere med solid kompetanse innen endringsarbeid. De kjenner regnskapsbransjens problemstillinger og muligheter.

Gjennom de 7 dagene får bedriften formet retning, satt tydelige mål, utviklet forretningsplan, og satt i gang tiltak med praktisk trening slik at bedriften kan møte morgendagens marked på en god måte.

7 samlinger med ferdighetstrening over en periode på mellom 7 til 12 måneder, for å få nok tid til modning, refleksjon og øvelser. Programmet er utviklet etter følgende hovedtemaer:

• Strategi og tjenesteutvikling: utvikle retning gjennom visjon og tydelige mål, valg av fokusområder og plan for gjennomføring.

• Ledelse og medarbeiderskap: endringsledelse, ansvar for egen utvikling, jobbe med eget tankesett, styrke samarbeidet i bedriften, utvikle en hjelpende bedriftskultur, m.m.

• Relasjonsutvikling og kundekommunikasjon: hvordan utvikle relasjonen til dine kunder, avdekke behov, jobbe strukturert og proaktivt og kommunisere din faglige bistand på en enkel og tillitsvekkende måte.


Omfang og tidsbruk
Det er lagt opp til 7 samlinger/dager, men det kan gjøres kortere og lengre etter behov. En samlingsdag består av 7,5 timer. Datoer for samlinger avtales direkte med ansvarlig for treningsopplegget.

I tillegg til samlinger settes det av tid til trening mellom samlingene. Denne treningen er viktig for å kunne realisere de endrings- og utviklingsambisjonene som den enkelte deltakerbedriften har satt seg. Lederen i regnskapsbedriften får en aktiv rolle i å tilrettelegge for denne treningen.

I treningsperiodene er det tilgang på coaching for lederen dersom det er behov for råd og veiledning i oppgavetreningen. Coaching kan også benyttes dersom det blir viktig med motivasjonspåfyll for å kunne jobbe helhjertet med treningsoppgavene.

Arbeids og treningsmetodikk
På samlingene benyttes flere ulike metoder for å bidra til størst mulig læring:
• Korte forelesninger som forklarer, inspirerer og veileder
• Instruksjonsvideoer
• Trening på oppgaver individuelt, parvis, og i større grupper
• Plenumsdiskusjoner og drøfting av presentasjoner
Hensikten med arbeidsmetodikken er å tilby en variert trening som bidrar med mestringstrygghet for hver enkelt.

Slik kan et 7-dagers program se ut (alle program tilpasses etter behov)
Samling 1 Bedriftens retning: visjon, verdigrunnlag, mål og strategi
Samling 2 Ny visjon: Tankesett, bedriftskultur, samarbeid, endringsvillighet
Samling 3 Nye tjenester: Mål, målforståelse, gjennomføringskraft
Samling 4 Visjon og mål: Ny organisering, utviklingssamarbeid og erfaringsdeling
Samling 5 Rollendring: Kommunikasjon, kundeforståelse, rådgivningsrollen
Samling 6 Kunden i sentrum: Kunderelasjoner, kommunikasjon og salg
Samling 7 Endringsdyktighet og veien videre.
I tilknytning til samlingene gjennomføres trening i form av oppgaver, verktøy og med tilbakemelding.

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer – ta kontakt med: 
Torgeir Sundgot, 405 47 770