7-dagers program

Vi tilbyr et gjennomprøvd program som skal hjelpe medlemsbedrifter til å utforme og iverksette en forretningsplan. Målet er å styrke endrings- og innovasjonsevnen i bedriften og sette i gang en selvgående lærings- og utviklingsprosess.

Programmet består av syv samlinger som ledes av personlige veiledere med solid kompetanse innen endringsarbeid. De kjenner regnskapsbransjens problemstillinger og muligheter.

Programmet er utviklet etter erfaringer fra et større pilotprosjekt, og opplegget kan tilpasses den enkelte bedrift utfra situasjon og behov.   

Her får bedriften formet retning, satt tydelige mål, utviklet forretningsplan, og satt i gang tiltak med praktisk trening slik at bedriften kan møte morgendagens marked på en god måte.

Målet med programmet

 • Tydeligere ledelse på visjon, verdigrunnlag og mål. 
 • Medarbeidere som tar aktivt ansvar for egen læring og utvikling. 
 • En samarbeidsorientert bedriftskultur og medarbeidere som tar del i bedriftens utvikling. 
 • En kundeorientert bedrift preget av kundedialog og -oppfølging.

Innhold

Programmet består av 7 samlinger med ferdighetstrening over en periode på mellom 7 til 12 måneder, for å få nok tid til modning, refleksjon og øvelser. Programmet er utviklet etter følgende hovedtemaer:

 • Strategi og tjenesteutvikling: utvikle retning gjennom visjon og tydelige mål, valg av fokusområder og plan for gjennomføring.

 • Ledelse og medarbeiderskap: endringsledelse, ansvar for egen utvikling, jobbe med eget tankesett, styrke samarbeidet i bedriften, utvikle en hjelpende bedriftskultur, m.m.

 • Relasjonsutvikling og kundekommunikasjon: hvordan utvikle relasjonen til dine kunder, avdekke behov, jobbe strukturert og proaktivt og kommunisere din faglige bistand på en enkel og tillitsvekkende måte.

Omfang og tidsbruk

Det er lagt opp til 7 samlinger/dager, men det kan gjøres kortere og lengre etter behov. En samlingsdag består av 7,5 timer. Datoer for samlinger avtales direkte med ansvarlig for treningsopplegget.

I tillegg til samlinger settes det av tid til trening mellom samlingene. Denne treningen er viktig for å kunne realisere de endrings- og utviklingsambisjonene som den enkelte deltakerbedriften har satt seg. Lederen i regnskapsbedriften får en aktiv rolle i å tilrettelegge for denne treningen.

I treningsperiodene er det tilgang på coaching for lederen dersom det er behov for råd og veiledning i oppgavetreningen. Coaching kan også benyttes dersom det blir viktig med motivasjonspåfyll for å kunne jobbe helhjertet med treningsoppgavene.

Arbeids- og treningsmetodikk

På samlingene benyttes flere ulike metoder for å bidra til størst mulig læring:

 • Korte forelesninger som forklarer, inspirerer og veileder
 • Instruksjonsvideoer
 • Trening på oppgaver individuelt, parvis, og i større grupper
 • Plenumsdiskusjoner og drøfting av presentasjoner

Hensikten med arbeidsmetodikken er å tilby en variert trening som bidrar med mestringstrygghet for hver enkelt.

Program for samlingene

(kan tilpasses etter behov)

Samling 1: 
Bedriftens retning:
visjon, verdigrunnlag, mål og strategi

Samling 2:
Ny visjon:
Tankesett, bedriftskultur, samarbeid, endringsvillighet

Samling 3:
Nye tjenester: Mål, målforståelse, gjennomføringskraft

Samling 4:
Visjon og mål: Ny organisering, utviklingssamarbeid og erfaringsdeling

Samling 5:
Rollendring: Kommunikasjon, kundeforståelse, rådgivningsrollen

Samling 6:
Kunden i sentrum: Kunderelasjoner, kommunikasjon og salg

Samling 7:
Endringsdyktighet og veien videre.

I tilknytning til samlingene gjennomføres trening i form av oppgaver, verktøy og med tilbakemelding. 

 

Ta kontakt:

Vi hører gjerne fra deg om deres utviklingsbehov og hvordan vi kan bistå.

Torgeir Sundgot
Tlf: 405 47 770
Epost: torgeir.sundgot@regnskapnorge.no

Cathrine Berget
Tlf: 409 09 806
Epost: cathrine.berget@regnskapnorge.no

Nils Woie
Tlf: 456 00 250
Epost: nils.woie@regnskapnorge.no

Eller kontakt våre veiledere