Hjelp til forretningsutvikling i regnskapsbransjen

Er du usikker på hvilken retning regnskapsbedriften din skal ta fremover? Er du interessert i å styrke bedriftens endringskapasitet og innovasjonsevne? Ønsker du å få mer ut av dine kundeforhold? Vi kjemper for at du skal være den beste hjelperen i bedriftenes økonomiske hverdag og ønsker å tilby deg hjelp til å være nettopp dette.

Gjennom vårt program for forretningsutvikling skaper vi rom for deg og din virksomhet til å forme en god retning med tydelige mål, reflektere over utviklingen i bransjen, gjennomføre tiltak og gi deg støtte og praktisk trening slik at du kan møte fremtidens marked på en god måte.

Vårt program har følgende temaer du kan velge blant:

 • Strategi og tjenesteutvikling
 • Ledelse og medarbeiderskap
 • Relasjonsutvikling og kundekommunikasjon

Fleksibelt program

Ingen regnskapsbedrifter er like. Markedsposisjon, kompetanse i bedriften, systemer og kundesammensetning vil variere mye. Det er derfor ingen standardløsning vi tilbyr.

Vi anbefaler at du starter med en dags workshop hvor alle ansatte eller en prosjektgruppe samles for å avdekke de viktigste tiltakene dere som virksomhet bør jobbe videre med. Veien videre kan du i samråd med oss tilpasse etter eget ønske.

Vi tar utgangspunkt i to hovedtilbud til deg som kan tilpasses:

 • En 7-dagers prosess over 7 måneder hvor vi adresserer temaene ovenfor, men hvor du kan vektlegge temaene etter eget ønske. Treningen skjer i og mellom workshopene under kyndig veiledning.

 • En 12-dagers samlingsrekke over ett år hvor hvert tema blir adressert dypere med et mer inngående treningsopplegg.

Du kan selvfølgelig sette sammen programmet etter de behov du har. Vårt mål er at du og din bedrift skal lykkes med programmet. Avhengig av regnskapsbedriftens størrelse, kan alle eller deler av de ansatte delta. Vi anbefaler en bred deltakelse for å forankre mål og tiltak i virksomheten hos alle som påvirkes. Vi kan også for større virksomheter ha egne samlinger for ledere, kombinert med trening på hvert kontorsted. Dere bestemmer, vi tilpasser oss.

Vil dere som ERFA-gruppe kjøre et opplegg sammen? Vi legger til rette for trening i ERFA-grupper også slik at dere kan ta erfaringene herfra til egen virksomhet.

Se hva pilotselskapene har å si om sine erfaringer med programmet! (Åpnes i egen fane)

Hjelp til selvhjelp

Trenger du i denne omgang kun hjelp til selvhjelp har vi en utviklingspakke for deg som bedriftsmedlem i Regnskap Norge AS.  Her vil du finne rammeverk, verktøy og artikler om forretningsutvikling du kan jobbe med.

Erfarne samarbeidspartnere

Vi bruker erfarne samarbeidspartnere i leveransen som kjenner regnskapsbransjen godt. Du skal være sikker på at partnerne snakker samme språk som dere og forstår de utfordringer dere står ovenfor i hverdagen.

Not Yet (Strategi, ledelse og salg)

Regnskap Norge har samarbeidet med Not Yet AS med Morten Nilsen og Jan-Ove Sjøholt i spissen i flere år. Med meget gode tilbakemeldinger på sine program innen ledelse og deres brede erfaring innen endringskapasitet og salg gjør programmet meget relevant for regnskapsbransjen. Coachene fra Not Yet kjenner bransjen vår godt, og vil gi deg varig verdi. Du kan benytte Not Yet til alle temaene ovenfor, eller deler av programmet etter eget ønske.

Bekk (Strategi)

I 2014 hjalp Bekk Regnskap Norge med sin nye strategi for perioden 2015-2017. Overgangen fra NARF til Regnskap Norge var mer enn et navneskifte. Regnskapsbransjen er i sterkt utvikling, noe som måtte reflekteres i den nye strategien. Metoden Bekk benyttet for Regnskap Norge var en kunders kundeperspektiv. Hva etterspør regnskapsførers kunde av regnskapsfører? Hva må regnskapsfører gjøre, og hva må da Regnskap Norge gjøre? Materialet som ble frembrakt i denne prosessen er verdifull for deg som medlem. Bekk tar utgangspunkt i dette materialet og tilpasser dette til din virksomhet i ditt marked. Målet er å tydeliggjøre identitet, synliggjøre formål, spisse tiltakene og komme med konkrete handlinger til videre fremdrift. Bekks rådgivere har erfaring fra arbeid med små og store regnskapsvirkskomheter.

Interessert i programmet?

 • Send epost til post@regnskapnorge.no eller ring oss for mer informasjon.

  • Medlemssenteret, 23 35 69 00
  • Torgeir Sungodt, 405 47 770
  • Cathrine Berget, 409 09 806
  • Nils Woie, 456 00 250