Forretningsutvikling - Hjelp til selvhjelp

Regnskap Norge ønsker velkommen til en unik samling av informasjon og verktøy for utvikling av regnskapsbedriften.

Denne guiden er utviklet med tanke på å inspirere, motivere og hjelpe regnskapsbedrifter i arbeidet med å utvikle sin bedrift for bedre å møte fremtidige behov hos kunder, håndtere endret konkurransebilde og utnytte den teknologiske utviklingen på best mulig måte for seg og sine kunder.

Samlingen er organisert i temaer i en menystruktur som vist nedenfor. Under hvert av menypunktene finner du artikler, råd, verktøy og annet materiale som kan brukes av regnskapsbedriften til å skape en felles plattform for forretningsutvikling. Innholdet er basert på løpende tilbakemeldinger fra medlemmer om utfordringer og behov for modeller, verktøy, mv.

Vi håper du blir fornøyd med innholdet, og ønsker dere lykke til med forretningsutviklingen.

Hovedmeny - forretningsutvikling

 1. Innledning om pakkens formål og oppbygging
 2. Hvordan komme i gang
 3. Strategi - innsikt i bransjen og egen virksomhet
 4. Kundedrevet tjenesteinnovasjon
 5. Ledelse
 6. Personal
 7. Prosessoptimalisering - frigjøring av tid
 8. Teknologi
 9. Relasjonskompetanse
 10. Marked og salg
 11. Erfaringsutveksling

Har du spørsmål til guiden eller tips til innhold, ta kontakt med Torgeir Sungodt på 405 47 770 eller Cathrine Berget på 409 09 806.

Samlingen er til fri benyttelse internt for medlemsbedrifter. Materialet kan ikke anvendes til andre formål uten forutgående godkjennelse fra Regnskap Norge.