Prosessoptimalisering

FRIGJØRING AV TID

Tid er en kritisk faktor i en regnskapsførers hverdag. Prosessoptimalisering vil sette fokus på metoder og medarbeideraktiviteter for å effektivisere hverdagen hos regnskapsbedriften slik at det kan frigjøres tid til andre tjenesteleveranser.

Vi får stadig høre at regnskapsbedriften ikke har tid til å utvikle virksomheten fra mer tradisjonell regnskapsførervirksomhet til en bedrift med bredere leveranseprofil. Det er utvilsomt en utfordring å kombinere daglig drift med innovasjon. Med kontinuerlig forbedring som metode og nye IT-verktøy, kan tid frigjøres til å utvikle regnskapsbedriften videre. Husk da at det ikke hjelper å fylle frigjort tid med flere "bokføringskunder". Effeltive prosesser medfører selvsagt at volumet av transaksjonsrettede aktiviteter kan øke, men litt av formålet med frigjøringen av tid er å lage rom for innovasjon og utvikling.

Husk også å ikke gi ifra deg gevinsten av effektiviteten til kunden gjennom lavere fakturering. Verdien av et kvalitetssikret regnskap har ikke blitt mindre ved at det produseres mer effektivt! En overgang fra timebasert prising til fastpriser kan gjøre eksisterende kundeportefølje mer lønnsom gjennom at regnskapsvirksomheten tar store deler av effektiviseringsgevinsten. Denne lønnsomheten er nødvendig for å finansiere innovasjon og utvikling.

Med utspring i LEAN-metodikk for tjenesteleveranser, vil programmet vi har å tilby gjennomgå prinsippet om kontinuerlig forbedring og hvordan dette kan implementeres med sterk involvering av alle medarbeidere i regnskapsbedriften. Se nærmere om programmet som du finner til høyre på denne siden. 

Forretningsutvikling

Tilbake til hovedmenyen