Hvordan Komme i gang med utviklingsarbeidet

Hvordan regnskapsbedriften skal komme i gang med prosessen er avhengig av modenhet og endringskapasitet

Hvilke temaer bør jeg jobbe med?

Omstillingspakken favner mange temaer. Bruksområdet for den enkelte er avhengig av hvor moden regnskapsbedriften er i sin egen omstilling.

For de som ikke har formulert et klart mål med sin bedrift, er nok startpunktet å utarbeide et strategidokument og et strategisk hierarki for virksomheten.

For de som har et klart bilde av strategisk retning, kan kundedrevet tjenesteinnovasjon, prosessoptimalisering og salg være mer aktuelle som startpunkt.

For de fleste vil temaene rundt ledelse og personal være aktuelle uansett modningsnivået.

Vi anbefaler uansett alle til å gå igjennom materialet for å hente inspirasjon til videre utvikling av virksomheten.

Hvordan bør jeg jobbe?

Skal jeg gjøre dette alene, eller i samarbeid med andre? Å samarbeide med andre kan ta to former, å samarbeide med likesinnede i bransjen, eller samarbeide med eksterne rådgivere / coacher. 

Hvis dere velger å samarbeide med andre regnskapsbedrifter, skal dere tenke på hvorvidt det er forenelig med konkurransesituasjonen, det vil si det å finne sin unike identitet i markedet i konkurranse med andre. Det dere da kan gjøre er å samarbeide om temaer som ledelse, personal og prosessoptimalisering, og heller jobbe med strategi og identitet på egenhånd.

Er konkurransesituasjonen ikke en utfordring, er det å anbefale å gå sammen. Det kan gi god effekt gjennom å dele ressurser på et tungt løft for virksomhetene, å vise overfor medarbeidere at endring er noe som angår også andre utenfor virksomheten, og dele erfaringer.

Kan noen hjelpe meg?

Hvis du har bruk for ekstern hjelp til å komme igang, kan vi formidle kontakt. Send en forespørsel til post@regnskapnorge.no