Strategisk hierarki for regnskapsbedrifter

Strategisk hierarki gir en rask oversikt over formålet med virksomheten og de strategiske valg som regnskapsbedriften har gjort.

Strategisk hierarki er bygget opp slik: 

  • Misjon
  • Visjon
  • Hovedmål
  • Strategier
  • Verdigrunnlag

Strategisk hierarki ble i sin tid utviklet av lederen for Vinmonompolet som et verktøy for å synliggjøre strategien til virksomheten overfor ulike interessegrupper. Hierarkiet har senere blitt benyttet av flere, herunder Regnskap Norge. 

Strategisk hierarki er en synliggjøring av strategien, ikke et vektøy for å utvikle delkomponentene. Det er viktig at regnskapsbedriften først gjennomgår strategien til virksomheten, deretter definerer målene. 

Å fastsette regnskapsbedriftens eget verdigrunnlag er en egen prosess, men synliggjøres her for å vise sammenheng mellom verdier og adferd og formålet med virksomheten gjennom dets misjon og visjon.