Ledelse

Forretningsutvikling - Ledelse

At verden er mer omskiftelig enn tidligere, merker vi alle. Forskning viser imidlertid at endringstakten i omgivelsene er noe større enn hva vi som mennesker klarer å henge med på.

Ledelse i tilknytning til bedriftsutvikling i regnskapsbedrifter er et komplisert område, men samtidig dreier det seg om systematikk, rammer, kommunikasjon og synliggjøring av målbildet for alle medarbeidere. 

Under temaet ledelse har vi tatt opp noen forhold som vi ser kan være nyttige for lederen i de omgivelsene som vår bransje befinner seg i.