Relasjonskompetanse

Fra transaksjon til relasjon

I vår bransje snakker flere og flere om overgangen fra tradisjonell transaksjonsbasert virksomhet ("bokføreren") til relasjonsrettet arbeid (regnskapsføreren som er tettere på kunden, leverer utvidede tjenester). 

Det dette innebærer er at kunden forventer en annen type interaksjon og leveranse fra sin regnskapsfører fremover. Automatiseringen av behandlingen av transaksjoner i IT-systemene gjør at arbeidet med transaksjonshåndtering reduseres kraftig, og at regnskapsfører i større grad må jobbe med tjenester knyttet til effektiv drift, lønnsomhet og risikoreduksjon for kunden. 

Felles for de nye tjenestene er at regnskapsfører må være mer aktiv ut mot kunden, samtale med kunden om mulighet for forbedringer av virksomheten, lytte og agere på signaler. Noen er allerede flinke på dette, mens andre trenger trening i å kommunisere godt slik at det resulterer i gode leveranser til kunden.

Relasjonskompetanse vil derfor være en kompetanse som må styrkes hos mange regnskapsbedrifter for å opprettholde eller styrke konkurransesituasjonen. En kunde som oppfatter sin regnskapsfører som god på relasjonskompetanse, som er lyttende og agerer på mottatt informasjon, vil ha en høy terskel for å bytte til en annen regnskapsfører.

Å bygge god relasjonskompetanse gjøres best gjennom løpende trening mot kunder og i etterkant av kundemøter oppsummere hva som gikk bra og hva som kunne gjøres bedre.

Nedenfor har vi angitt to nettkurs som startpunkt, men vi anbefaler også å vurdere en trener som kan jobbe spesifikt med dine medarbeidere på dine kundecaser. Det gir best resultat over tid.