Workshop: Bli bedre i din kommunikasjon med dine kunder

InZight AS har i mer enn 4 år samarbeidet med Regnskap Norge og deres medlemmer om det å utvikle medlemmene til å bli bedre i sin kommunikasjon med sine kunder. Dette være seg rådgivning, salg og det å bygge relasjoner. Alt dette med fokus på felles lønnsomhet; Regnskapsbedrift - kunde.

Se video for mer informasjon om workshopen.

Kommunikaksjon og lederskap

Vi kan nå tilby treninger hvor de ansatte får generell forståelse for rådgivning og salg av tjenester, hvordan bedre kommunikasjonen rundt dette og ikke minst jobbe med eget selvbilde og selvtillit. Vi jobber også med lederne i regnskapsbedriftene for å gi disse en forståelse av hva lederskap er og hvordan en på best mulig måte kan utvikle de ansatte, coache de og skape en kultur for utvikling og suksess.

Treningene er praktisk rettet. Det vil si at de inneholder mer praktiske øvelser og rollespill enn teori. Praksis er det som teller når en skal trene opp ferdigheter, og det er det som er hovedfokus i disse treningene.

Treningene foregår over innledningsvis 1-3 dager og det anbefales en oppfølging hver måned de 3 første månedene og så hver annen måned i en 9 måneders periode. Dette slik at prosessen skal sette seg og at endringene en investerer i vedvarer og blir overført til en teamkultur, utvikling og kroner og øre.

Hvordan legges det opp?

Hver trening vil bli tilpasset den enkelte bedrifts behov og ønske, og hvor de er i sin utviklingsprosess.

  • Bedriftsutvikling – Kommunikasjonstrening. Få det beste ut av dine medarbeidere i kombinasjon med de systemene dere jobber ut i fra. Løft blikket, tenn gnisten og øv på selge inn tjenester og bygge relasjoner med dine kunder
  • 1-1 Coaching med medarbeidere som underleverer eller trenger ekstra oppfølging for å få tatt ut sitt potensiale
  • Ledertrening – Fra kontroll til Coachende ledelse. Få andre til å gjøre jobben å videre bli selvgående
  • Teamutvikling – Bygge teamet og skape en kultur for endring og ønske om suksess.

Interessert i å ha en workshop for din virksomhet? 

Send en epost til post@regnskapnorge.no for mer informasjon om programmet.

Personen bak treningen

Jan-Ove Sjøholt har i over 20 år jobbet med kommunikasjon og salg til akademikere (Helsepersonell). Jan-Ove er utdannet Sykepleier fra Høyskolen i Førde, har lederutdannelse fra BI og har en NLP Master Practitioner fra USA, samt en rekke sertifiseringer og lisensieringer som er knyttet til det å jobbe med å utvikle mennesker.

På bakgrunn av dette har han meget god forståelse og kunnskap om menneskets psykologi, farmakokinetikk og dynamikk. Etter dette har han utviklet kunnskapen og teknikkene og tatt videreutdannelse innen Coaching, 3 Principles.