Ny regnskapsførerlov og GRFS

De nye regelverkene inneholder vesentlige endringer, blant annet for å ivareta stadig mer automatisert regnskapsførsel. Legg spesielt merke til at det innføres krav om kvalitetsstyring, noe som er helt nytt for regnskapsbransjen. Ny lov og GRFS forventes å få ikrafttredelse i løpet av 2023.

Nedenfor finner du våre nyhetsartikler og vårt kurstilbud relatert til det nye regelverket. 

Aktuelle kurs