Lønn & HR - programmet

Sertifisering i Lønn & HR-administrasjon

Sertifiseringsordningen for Lønn & HR-administrasjon gir deg Regnskap Norges stempel på din kompetanse innen fagområdet Lønn & HR-a. Utdanningsløpet er skreddersydd for deg som er autorisert regnskapsfører, regnskapsmedarbeider, og alle øvrige som har god erfaring innen lønn og HR.

PÅMELDING

Velg mellom to ulike oppstarter, trykk på link for å gå til den datoen du ønsker å melde deg på.

Oppstart 16. september

Oppstart 29. oktober 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med programansvarlig Hilde Elvestuen

Mva. tilkommer for overnatting og servering.

Ved å bestille bekrefter du at du har lest og godtar våre vilkår og betingelser.

Gjennomføring av program og sertifisering

Deltakerne møtes over totalt fem samlinger, hvorav en gjennomføres digitalt. Vi avslutter hver modul med tester, og mellom samlingene er det noen forberedende nettkurs. Vi legger vekt på å bli godt kjent med, og å følge opp alle deltakerne underveis. Programmet avsluttes med en skriftlig gruppebasert eksamensinnlevering. De deltakerne som har gjennomført hele programmet og bestått eksamen vil få tildelt et sertifiseringsbevis Rådgiver Lønn og HR.

Det er kun 25 plasser tilgjengelig per kull og alle fysiske samlinger er lagt til Lily Country Club, lett tilgjengelig fra både Oslo og Oslo Lufthavn. 

Programmet koster kr. 61 900,-  for medlemmer (ikke medlem kr 69 900,-). Mva. tilkommer for overnatting og servering. Dette inkluderer kost og losji på 4 fysiske samlinger, 1 digital samling, alt kursmateriell, workshop, nettkurs, tester og personlig oppfølging underveis. Prisen er eksklusive reise til lokasjon.

Referanser tidligere deltakere

 

Kompetansekrav til deltakere

For å delta på programmet må du ha:

 • gjennomført utdanning innenfor økonomi, HR eller tilsvarende Bachelorgrad’s nivå + 1 års yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon
  ELLER
 • annen utdannelse + 5 års yrkeserfaring innen lønn og HR-administrasjon

Når du melder deg på vil du få en e-post av oss hvor du blir bedt om å kort beskrive din utdannelse og yrkeserfaring, samt bekrefte at du tilfredstiller kompetansekravene.

Oppstart 16. september - OVERSIKT

SAMLING 1 - Modul 1

OPERATIV PRAKTISK LØNN

 • Hva vil det si å ha en god lønnshverdag?
 • Lover og regler, arbeidsforhold, lønn og skatt
 • Hva er lønn- og HR-rådgiverens funksjon?
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Beste Praksis
16.- 18. september 2024

Oppdatering:

Regnskapsføring: 7, Foretaksrett: 7, Annet: 4

SAMLING 2 - Modul 1 

OPERATIV PRAKTISK LØNN

 • Merverdiavgift, lønn og regnskap
 • Innrapportering til det offentlige
 • Kontroller og avstemming
 • Workshops i Beste Praksis
16.-17. oktober 2024

Oppdatering:

Finansregnskap m/bokføring: 3, Regnskapsføring: 2, Foretaksrett: 6

SAMLING 3 - Modul 2

HR – ADMINISTRASJON

 

 • Hva er HR-administrasjon?
 • Fra ansettelse til avvikling av arbeidsforhold
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Beste Praksis

20.-21. november 2024

 

Oppdatering:

Regnskapsføring: 2, Foretaksrett: 7

SAMLING 4 - Modul 2 (teams)
HR – ADMINISTRASJON

 

 • Sykefravær og sykepenger, permisjoner og ytelser etter Folketrygdlovens regler
 • Pensjon og forsikringer

11. desember 2024

(Digital samling)

Oppdatering:

Foretaksrett: 6

SAMLING 5

Modul 3 - Dag 1
DIGITAL DIALOG

 


Modul 4 - Dag 2
RÅDGIVER LØNN OG HR ADM.

 

 

 • Effektive arbeidsprosesser
 • Personopplysninger i en digital hverdag

 

 

 • Hvordan være en god sparringspartner
 • Rådgiver - avgrensninger og muligheter
 • Noen dypdykk
 • Workshops i Beste Praksis
 • Eksamensstart
06.-07. februar 2025

Oppdatering: 

M3
Regnskapsføring: 3, Annet: 3

M4
Regnskapsføring: 4, Annet: 3

 

TILHØRENDE NETTKURS

Modul 1
Kost- og reisegodtgjørelse - Skatt-/Avgiftsrett: 7t oppdatering
Naturalytelser og velferdstiltak - Skatt-/Avgiftsrett: 7t oppdatering

Mellom modul 1 og 2
Fra ansettelse til avvikling av arbeidsforhold - Foretaksrett: 7t oppdatering

Modul 2
Sykefravær - plikter og rettigheter - Foretaksrett: 1t oppdatering
Retten til sykepenger - Foretaksrett: 2t oppdatering
Permisjon og ytelser til foreldre - Foretaksrett: 2t oppdatering
Tjenestepensjon - Foretaksrett: 3t oppdatering

Mellom modul 2 og 3
Sjøfolk, Svalbard og nettolønnsavtaler - Skatt-/Avgiftsrett: 3t oppdatering (frivillig) 
Lønnstakere over landegrensene - Skatt-/Avgiftsrett: 7t oppdatering
Regnskapsførers ansvar som rådgiver i arbeidsrettspørsmål - Foretaksrett : 2t oppdatering

 

Presentasjon av Lønn & HR-administrasjon program

Mål og effekt:

 • Økt kompetanse innen lønn & HR-administrasjon
 • Unik mulighet til å dokumentere din kompetanse
 • Bli en profesjonell rådgiver innenfor fagområdet lønn & HR-administrasjon
 • Programmet gir oppdateringstimer for autoriserte regnskapsførere

Et solid fundament for vekst og utvikling

Programmet strekker seg over 6 måneder og avsluttes med en egen sertifisering. Utdanningsløpet er utviklet i tett samarbeid med bransjen og baserer seg på den anerkjente 70/20/10 metodikken. I korte trekk går det ut på å bringe læringen fra samlinger inn i arbeidshverdagen.

Programmet gir oppdateringstimer i følgende kategorier: Regnskapsføring - 18 t, Foretaksrett - 43 t, Finansregnskap og Bokføring - 3 t, Skatt- /Avgiftsrett 24 t og Annet - 10 t.

Oppfølging av sertifiseringsordning

Etter gjennomført program og bestått eksamen blir du Sertifisert Rådgiver i Lønn og HR- administrasjon, v/Regnskap Norge. Sertifiseringen opprettholdes ved å gjennomføre årlig regeloppdateringskurs i regi av Regnskap Norge.