Rådgiverdialog - styrk din relasjons- og kommunikasjonskompetanse

Mestrer du alle fasene i dialogen med kunden? I dette webinaret får du gode råd om hvordan du kan styrke din relasjons- og kommunikasjonskompetanse. Lær deg å lytte og stille de rette spørsmålene for bedre relasjoner, økt tillit og gode kundeopplevelser.

Webinar: Rådgiverdialog 

Webinaret ble sendt første gang våren 2020

Dette webinaret holdes av Morten Andresen og Geir Andresen som er instruktører på Rådgiverprogrammet. De har lang erfaring med læring, utvikling og trening i å styrke relasjons- og  kommunikasjonskompetanse i ulike bransjer.

Les mer om Rådgiverprogrammet