Hva skjer med arbeidsgiveravgiften i 2020 etter sammenslåing av kommuner?

Fra årsskiftet skal 109 kommuner slå seg sammen til 43 nye kommuner. Flere har forskjellige satser for arbeidsgiveravgiften.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet retningslinjer for hvilke konsekvenser sammenslåing av kommuner som ligger i ulike soner for differensiert arbeidsgiveravgift skal få. Konklusjonen er at ingen arbeidsgivere får lavere eller høyere arbeidsgiveravgift før tidligst 2021.

Satser og soner for arbeidsgiveravgift

I tilfeller der to eller flere kommuner som befinner seg i ulike soner slår seg sammen, vil satsen på arbeidsgiveravgiften i den sammenslåtte kommunen bli videreført innenfor de «gamle» kommunegrensene. Satsen hver og en arbeidsgiver har å forholde seg til blir med andre ord som i 2019.  

På Kartverket sine nettsider finnes oversikt over endringene som skjer ved årsskiftet 2019-2020. 311 kommuner får nye kommunenummer. Resten av kommunene beholder kommunenumrene de har i dag.

Uendret arbeidsgiveravgift vil gjelde fram til 2021. I løpet av 2020 skal det foretas en vurdering av hva satsene skal være fra 2021 og fremover. Det vi vet er at det legges det opp til at alle sammenslåtte kommuner i en ny kommune vil bli behandlet som én kommune ved spørsmålet om soneplassering.  

Soneinndeling

Grunnet regionreformen er det ikke lenger et én til én-forhold mellom arbeidsgiveravgiftssone og kommune. På skatteetatens nettsider er det en oversikt over tidligere navn og nummer for nye kommuner fra 2020. Oversikten vil bli oppdatert løpende.

Kontonummer og KID

Det blir opprettet nye kontonumre i aktuelle kommuner for å betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk. Nye kontonumrene vil være klare mot slutten av 2019, men gamle kontonummer kan brukes i en overgangsperiode. Skatteetatens nettside oppdateres når nye kontonummer er på plass.

Tilbakemelding på sendt a-melding (A03) vil fra 2020 vise nytt kontonummer. Selv om krav knyttet til arbeidsgiveravgift og skattetrekk gjelder for 2019 og tidligere år, skal innbetalinger foretas til skatteoppkrever/kemner i ny kommune.

KID-nummer endres ikke.