Årsregnskap til Regnskapsregisteret - svært god utvikling

Andelen godkjente årsregnskap øker og langt færre ilegges forsinkelsesgebyr.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vi har sett nærmere på tallmaterialet rundt levering av årsregnskaper til Regnskapsregisteret, og det er gjennomgående positiv utvikling på alle områder.

Rekordhøyt antall – rekordlave avvisninger

I år ble det levert inn 364 340 årsregnskap til Regnskapsregisteret. Dette er et rekordhøyt antall. På ti år har antall årsregnskap som innleveres økt med formidable 95 000, dvs. 35 %.

Samtidig har andelen årsregnskaper som ikke har blitt godkjent etter Regnskapsregisterets saksbehandling blitt mer enn halvert. I perioden 2010 til 2013 ble mer enn 10 % av årsregnskapene ikke godkjent. Siden den gang har andelen gått stadig nedover, og var i 2019 nede i 4,48 %.

Blant årsakene til nedgangen er at det i Altinn er lagt ut skjema for innlevering som også inneholder noteopplysninger. Dette har medført at innsending ikke har vært mulig før påkrevde noter er utarbeidet. Neste år vil også årsoppgjørssystemene gå over til en slik validering i forkant av innsending, noe som gjør at andelen ikke-godkjente bør gå ytterligere ned i 2020.

Andelen forsinkelsesgebyr mer enn halvert

Et annet svært hyggelig tall er reduksjonen i bruk av forsinkelsesgebyr. I flere år har andelen med forsinkelsesgebyr ligget på over 10 %. I 2019 - for regnskapsåret 2018 - var andelen nede i rekordlave 4,4 prosent.

I alt fikk 14 989 innsendingspliktige forsinkelsesgebyr i 2019.

Både regnskapsførere, revisorer og selskapene selv må ha gjort en god jobb for å oppnå slik bedring. En annen viktig årsak er at Regnskapsregisteret begynte å legge ut påminnelser i forkant av innsendingsfristen, med kopi til regnskapsfører og revisor. Dette tiltaket virker.

Stadig færre mottar påminnelse

Antallet foretak som mottar påminnelse om levering av årsregnskap går også nedover, men her er ikke reduksjonen stor.

I år ble det sendt ut varsel om manglende innlevering første gang 6. august og deretter 13. september. Ved første purring gikk det ut meldinger til 12 970 foretak. Seks uker senere fikk 7 338 slikt varsel. Av disse hadde 2 763 ekstern regnskapsfører og 2 145 revisor.

Statistikk

År Innsendingspliktige Ilagt forsinkelsesgebyr
2019 364 340 14 989  (4,4 %)
2018 353 890 15 472  (4,8 %)
2017 345 215 18 185  (5,8 %)
2016 333 849 30 179 (10,1 %)
2015 322 872 22 571  (7,8 %)
2014 306 010 27 137  (9,8 %)
2013 297 961 27 902 (10,5 %)
2012 283 268 25 421 (10,0 %)
2011 277 996 26 470 (10,7 %)
2010 269 188  

Det unormalt høye antallet gebyrer i 2016 skyldtes at tidspunktet for å ilegge forsinkelsesavgift ble strammet inn fra 31. august til 31. juli.