Purring på betaling av mva

For dere som har søkt om betalingsutsettelse er det bare å se bort fra purringen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er tydelig at skatteetaten har vanskelig for å finne av-knappen om dagen. Akkurat i tide til forfall for betaling av mva for 1. og 2. termin 2020 den 10. juni hadde skatteetaten klar det tekniske for å kunne søke om betalingsutsettelse. Det ble opplyst at man da ikke trengte å betale mens søknaden ble behandlet. Allikevel er det generert og sendt ut betalingspåminnelser til næringsdrivende som har søkt utsettelse. Det har tydeligvis ikke vært mulig å skru av den automatiserte purringen. Skatteetaten opplyser at de som har søkt om betalingsutsettelse kan se bort fra dette varselet.

Når det gjelder søknadsordningen har vi fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer på at behandlingstiden varierer, men mange søknader er innvilget allerede. Regnskap Norge kan ikke utelukke at skatteetaten har undervurdert behovet for betalingsutsettelser, og at det dermed kan bli litt saksbehandlingstid her etter hvert. Ellers minner vi om at selv om man får innvilget betalingsutsettelse blir det beregnet renter med 6% frem til betaling.