Digital selskapsetablering – En sammenhengende tjeneste for registering av aksjeselskap

Ny heldigitalisert løsning skal gjøre det enklere og raskere å etablere nye selskaper.

Del
Nå blir det enklere å starte bedrift!

Tjenesten «Digital selskapsetablering» ble lansert den 13. november 2023. Tjenesten er kommet på plass etter et samarbeid mellom offentlig sektor og finansnæringen – med Sparebank1 i spissen. Brukerne kan nå registrere sin bedrift enklere i nettbanken eller i sitt regnskapsprogram – i en tjeneste de kjenner fra før, heller enn å måtte gå inn hos Brønnøysundregistrene. 

Det er en kjensgjerning at det har vært en tidkrevende prosess å starte et aksjeselskap. I tre separate prosesser og med lange saksbehandlingstider i flere ledd, har man måttet stifte selskapet i Altinn (eller på annet vis), opprette selskapets kundeforhold i banken og registrere selskapet i Brønnøysundregistrene. 

Nå legges tjenesten i en flate alle kjenner og er på fra før: Hos banken, etablerertjenester, i regnskapsprogram og lignende. Tjenesten er sammenhengende, hvilket betyr at alt skjer der man velger å starte prosessen. 

– Regnskap Norge er glade for at prosessen med å etablere og registrere mange nye virksomheter nå fullt ut kan gjennomføres i brukerens egen foretrukne brukerflate. Det er også et viktig signal at næringsministeren selv uttaler at det som tidligere kunne ta 30 dager, nå skal kunne gjøres ned mot 24 timer, sier administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. 

Tiltaket er en del av DSOP – OPS-samarbeidet mellom finansnæringen og offentlig sektor. Hovedmålet med prosjektet har vært å legge til rette for realisering av en sammenhengende generisk tjeneste for etablererfasen i livshendelsen «starte og drive en bedrift» for henholdsvis aksjeselskap med kontantinnskudd og enkeltpersonforetak. Deretter er den utviklet av Brønnøysundregistrene, og står nå klar for å ta imot aktører som ønsker å koble seg på. De tre første aktørene på tjenesten er Sparebank 1, Folio og DNB. 

Regjeringen har uttalt at næringslivets kostnader når det gjelder utfylling av offentlige skjemaer, skal reduseres med 11 milliarder kroner innen 2025. Digital selskapsetablering er et av flere tiltak. 

Næringsdepartementets nyhetsartikkel 13.11.2023 

Brønnøysundregistrenes nyhetsartikkel 13.11.2023