Frister for registrering i Foretaksregisteret 2023

9. oktober og 4. desember er i år de sentrale datoene.

Del

Foretaksregisteret har kunngjort årets frister for når meldinger må være mottatt for å bli registrert innen utgangen av 2023. 

Fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger må som hovedregel meldes i to trinn i Foretaksregisteret, først en beslutningsmelding og så en gjennomføringsmelding. 

Beslutningsmeldingen, altså melding om at fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse og avvikling er besluttet, må være sendt Foretaksregisteret innen 9. oktober. Denne fristen gjelder når meldingen sendes digitalt. 

Gjennomføringsmeldinger innsendt digitalt, må være sendt Foretaksregisteret innen 4. desember. 

Det er maskinell saksbehandling av enkelte gjennomføringsmeldinger. Dette gjelder; 

  • gjennomføring av fusjon mellom mor- og datterselskap
  • gjennomføring av fusjon mellom selskap eid av samme eier 

Ved innsending av flere meldinger om gjennomføring av fusjon samme dag, vil kun den første gå til maskinell behandling. 

Tidlige frister – Vær ute i god tid! 

Merk at også årets frister innebærer at man må være ute i god tid.  

Meldinger på papir 

Meldinger som sendes på papir må innsendes henholdsvis 1. oktober for beslutningsmeldingen og 30. november for gjennomføringsmeldingen.