Arbeidsgiver får refusjon uten sykemelding

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær, også hvor arbeidstaker benytter egenmelding.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Arbeids- og sosialdepartementet oppfordret tidligere arbeidsgivere å akseptere egenmelding fra sine arbeidstakere når de følger myndighetenes pålagte karantenekrav etter utenlandsopphold. Arbeidsgivere kan gi ansatte rett til å bruke egenmelding for hele arbeidsgiverperioden – de første 16 dagene av en sykmelding.

Mange har stilt spørsmål ved om arbeidsgiver ville få refusjon for sykelønn ved bruk av egenmeldinger utover 3 dager i slike tilfeller.

I pressemeldingen fra Arbeids- og sosialdepartementet forsikres arbeidsgiverne om at det ikke er nødvendig med sykemelding for å få refusjon fra NAV når de ansatte er syke utover arbeidsgiverperioden på 3 dager som nå gjelder. Dette innebærer at NAV får mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger.

Ingen skal tape på å bruke egenmelding

Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger. Arbeidsgivere betaler normalt for de første 16 første dagene med sykefravær, deretter betales sykelønn fra NAV. Nå reduseres arbeidsgiverperioden til tre dager for korona-relatert sykefravær.

De nye reglene skal gjelde fra 16. mars. Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil også få sykepenger fra NAV fra fjerde dag, mot tidligere fra dag 17.

Budskapet fra myndighetene til arbeidsgivere er derfor at kortere arbeidsgiverperiode ikke innskrenker dagens adgang til bruk av egenmelding og at ingen skal tape på å bruke egenmelding, verken arbeidsgivere eller arbeidstakere.

Bakgrunnen for endringene og at egenmeldinger er et viktig virkemiddel nå, er at fastlegene og legevaktlegene må bruke kompetansen og arbeidskraften sin på å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger.