Lønnsstøtte også for oktober, november og desember

Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regjeringen foreslår å gjennomføre en ny runde med lønnsstøtte til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb. Ordningen vil gjelde for månedene oktober, november og desember.

Det anslås at tiltaket vil bidra til at det vil bli søkt om støtte for om lag 10 000 ansatte.

Søknadsportalen åpner i oktober 2020. Arbeidsgiver må ha godkjent a-meldingen for å søke.

Om lønnsstøtteordningen:

  • De første runden med lønnsstøtte ble vedtatt av Stortinget i juni og gjaldt for månedene juli og august. Forutsetningen for å få støtte var at den ansatte var permittert per 28. mai 2020 og hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.
  • Runde to vil gjelde for oktober, november og desember. Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for.
  • Ordningen gjelder for bedrifter som har mer enn 10 prosent omsetningsfall, samt for ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser uten erverv til formål som tar egne permitterte tilbake.
  • Foretak kan få opptil 15 000 kroner i måneden i støtte for hver permittert som tas tilbake i arbeid.
  • Ordningen inkluderer alle ansatte, også lærlinger. Den gjelder både helt og delvis permitterte, forutsatt at den ansatte tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permittering.

Webinar og kalkulator

Se lonnstilskudd.no for mer informasjon om ordningen.

Regnskap Norge har spilt inn et on-demand webinar hvor vi gjennomgår kravene til arbeidsgiver, hvordan beregne omsetningsfallet, og hvordan beregne tilskuddet. Dette webinaret er tilgjengelig for medlemmer. 

Vi har også laget en kalkulator i Excel som du kan benytte for å beregne tilskuddet.