EU har innført «Quick Fixes» for merverdiavgift

Fra 2020 er det innført endringer som forenkler EUs mva-system ved internasjonal handel mellom landene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

For norske virksomheter som driver handel med EU-land kan dette få betydning. EU er også i gang med en vidtrekkende reform som tidligst vil tre i kraft fra 1. juli 2022. Reformen har fått det ambisiøse navnet «The Definitive VAT Regime».

Kort fortalt er endringene innført fra 1. januar 2020;

  1. Harmonisering av “call of stock”-regler
  2. Harmonisering av regler for transaksjoner i flere ledd
  3. Harmonisering av regelverket for dokumentering av grenseoverskridende transaksjoner
  4. Innføring av obligatorisk VAT ID sjekk for grenseoverskridende transaksjoner i EU.

Hva er bakgrunnen for endringene?

Endringene er innført for å forenkle MVA-regelverket for b2b-handel på tvers av landegrenser i EU. I mange tilfeller har næringsdrivende endt opp med at flere EU-land har forsøkt å avgiftsbelegge den samme grenseoverskridende transaksjonen. Det nye reglene er ment å redusere risikoen for dette.

Fakturerer selger i EU uriktig med mva for varer som sendes til Norge?

Fra et norsk perspektiv har vi særlig sett at det fjerde forslaget over er relevant. Det skyldes dels at selgere av varer i EU-land ikke alltid har fått med seg at Norge ikke er medlem av EU, og dels at den norske kjøperen er en del av et konsern med selskaper etablert i EU. Da har ikke alltid selgeren klart for seg hvilket selskap/land som er kjøper.

Virksomheter etablert i EU som selger varer til andre EU-land skal innhente og dokumentere kundens VAT-identifikasjonsnummer. Dersom ikke kundens VAT-nummer innhentes kan ikke varen leveres avgiftsfritt og det må dermed faktureres med mva.

For norske virksomheter som kjøper varer fra EU-land kan det derfor være greit å følge med på at fakturaene man mottar ikke inneholder mva beregnet i selgerens hjemland. Skulle den gjøre det må virksomheten gjøre selger oppmerksom på at kjøper er hjemmehørende utenfor EU, og at det da ikke er noe krav til å innhente VAT-nummer for å kunne fakturere eksporten avgiftsfritt.

Nytt kurs

Regnskap Norge er i ferd med å utvikle et nytt kurs hvor en rekke ofte stilte spørsmål og problemstillinger våre medlemmer har reist rundt EU-mva vil bli behandlet.