MVA ved netthandel fra utlandet

Forskriftsendringer om forenklet mva-registrering for utenlandske næringsdrivende er fastsatt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fra 1. april 2020 innfører Norge en ordning med forenklet mva-registrering for utenlandske næringsdrivende som tilbyr varer med lav verdi til forbrukere i Norge. Reglene har klare likhetstrekk med EUs forenklede registreringsordning som innføres fra 2021.

Toll- og mva fritaket på kr 350 er allerede opphevet fra 1. januar i år.

Varer med lav verdi

Utenlandske næringsdrivende som selger varer med verdi såkalt «lav verdi» under kr 3000 til norske forbrukere er omfattet av avgiftsplikten. Ordningen gjelder alle varer med unntak av næringsmidler og særavgiftsbelagte varer. Transport- og forsikringskostnader tas ikke med i vurderingen av om verdien er under kr 3000, og grensen gjelder pr vare, og ikke pr sending eller faktura. Det er verdien av varen på kjøpstidspunktet som er avgjørende. Hvis prisen på varen er oppgitt i utenlandsk valuta må selgeren regne om til norske kroner. Det er noe valgfrihet knyttet til hvilke vekslingskurser som kan benyttes, men vi vil anbefale at man bruker Tollvesenets- eller Norges Banks referansekurs.

VOEC

Det er etablert en forenklet registreringsordning kalt VOEC (Vat On E-Commerce) hvor de utenlandske næringsdrivende kan registrere seg. Er man omfattet av registreringsplikten kan man velge mellom den forenklede ordningen, eller ordinær mva-registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

For salg av varer med verdi over kr 3000, næringsmidler og særavgiftspliktige varer skal mva, toll og særavgifter innkreves ved grensen på vanlig måte. For denne type forsendelser vil fraktselskapet gjerne ta et gebyr av kunden som i dag.

VOEC-registrerte næringsdrivende tildeles et eget VOEC nummer. Sendingene må merkes med dette nummeret for å dokumentere at mva allerede er beregnet av selger. I tillegg må forsendelsen merkes med ytterligere informasjon. Ved korrekt merking vil det ikke kreves inn mva ved grensepasseringen. Hvis merkingen er mangelfull er det fare for forsinkelser, eller at mva blir beregnet en gang til. I tillegg til VOEC nummer må varen merkes med hva innholdet er, beskrivelse, mengde og verdi.

Skattedirektoratet har oppgitt hvordan informasjonen skal gis;

Ved Postforsendelser

ITMATT

Send digital forhåndsinformasjon med det 7-sifrede VOEC-nummeret (M33/ITMATT) til posttjenesten i landet forsendelsen sendes fra, og legg inn denne informasjonen i en UPU standard S-10 strekkode på varen.

Bruk etikett CN 22 / 23 og sett inn det 7-sifrede VOEC-nummeret i senders adresse felt. VOEC-nummeret må angis som "IMPORT NO" eller "Importers reference no". Sørg for at det er 2 mm avstand mellom VOEC-nummeret og linjen over.

Hvis ITMATT ikke er tilgjengelig;

Bruk etikett CN 22 / 23 og sett inn det 7-sifrede VOEC-nummeret i senders adresse felt. VOEC-nummeret må angis som "IMPORT NO" eller "Importers reference no". Sørg for at det er 2 mm avstand mellom VOEC-nummeret og linjen over.

Varer som sendes med andre transportører (kurér, ekspressfrakt):

Angi det 7-sifrede VOEC-nummeret via EDI-melding eller merking slik det er påkrevet av fraktselskapet.

Transportøren må sikre at VOEC-informasjonen er tilgjengelig for norske tollmyndigheter, helst som elektronisk forhåndsvarsel, alternativt – senest når varene ankommer grensen.

Styrker norske næringsdrivendes konkurransesituasjon

Ved å innføre mva fra første krone bidrar regelendringene til å styrke konkurransesituasjonen for norsk detaljhandel. Samtidig slipper forbrukeren unna gebyret speditørene tidligere tok ved å stå for importen til Norge og legge ut for mva. Særlig ved forsendelser med svært lav verdi har det vært viktig å få på plass en ordning hvor ikke gebyret til speditør blir uforholdsmessig høyt i forhold til vareverdi.

Det blir imidlertid spennende å se om alle aktører som omsetter varer til Norge vil forholde seg til regelverket og sørge for mva-registrering. Erfaringene fra den tilsvarende ordningen for elektroniske tjenester omsatt til forbrukere i Norge tilsier at det tar litt tid å få de utenlandske aktørene til å innrette seg etter regelverket. Skatteetaten har gjennomført noen kontroller på dette området som har medført store fastsettelser av mva, og det har også være anvendt tilleggsskatt ved manglende registrering. 

Du finner forskriftsendringene her.