Ny registreringsløsning for merverdiavgift

Som en del av Skatteetatens prosjekt med modernisering av mva-forvaltningen har nå skatteetaten åpnet for testing av ny løsning for registrering i mva-registeret.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Istedenfor å levere samordnet registermelding del 2 i altinn, kan man gå inn på skatteetatens hjemmesider å foreta mva-registrering der. Det forutsetter at man har org.nr på enheten fra før av, og at man er tildelt en rolle i selskapet. Hvis ikke må dette ordnes i altinn først. Å teste den nye ordningen er valgfritt foreløpig, og man kan fortsatt velge å foreta registrering i altinn. Det er lagt opp til at ny løsningen erstatter alltinn fullt ut fra 01.01.2021.

Den nye løsningen er basert på spørsmål man besvarer for å gå videre. Det finnes veiledning knyttet opp mot hvert enkelt spørsmål. Dette er annerledes en samordnet registermelding del 2 som er et papirskjema konvertert til å passe på skjermen.

Ordinær registrering, frivillig registrering og forhåndsregistrering

Foreløpig er det kun ordinær registrering, frivillig registrering og forhåndsregistrering som kan gjøres i ny løsning. Fellesregistrering, særskilt registrering, NUF, samt sletting og endringer må fortsatt gjøres i altinn.

Ingen dokumentasjon

I den nye løsningen skal det normalt ikke legges ved dokumentasjon. Skattekontoret baserer seg på en automatisk saksbehandling hvor de aller fleste selskaper vil bli registrert innen kort tid, og gjerne i løpet av samme dag.

Dokumentasjon skal normalt bare sendes inn dersom skattekontoret ber om det. Dette gjøres ut fra automatiserte risikovurderinger systemet foretar. Istedenfor innsending av dokumentasjon ved registrering, har vi fått opplyst at skattekontoret heller vil holde særskilt øye med ny-registrerte virksomheter i en periode.

Her finner du den nye registreringsløsningen.

Tips til forbedringer?

Da Regnskap Norge fikk demonstrert løsningen tidlig i august var det ikke mulig å legge inn egne opplysninger, hverken i form av vedlegg eller kommentarer. Vi har spilt inn at det bør være mulig å gi tilleggsopplysninger, hvis man for eksempel er usikker på næringsvurderingen, og ønsker at skattekontoret etterprøver denne.

Regnskap Norge har også spilt inn en del andre momenter til skatteetatens prosjektgruppe. Vi har imidlertid ikke fått testet løsningen fullt ut selv, og vet derfor ikke fullt ut hvordan den virker. Vi er i dialog med prosjektgruppen løpende, så vi tar gjerne tilbakemeldinger fra våre medlemmer på hvordan systemet virker.

Har du tips til forbedringer av løsningen, eller bare har lyst til å dele dine erfaringer, send gjerne e-post til fagsupport@regnskapnorge.no.

Modernisering av mva-forvaltningen

Ny registreringsløsning er første steg i moderniseringen av mva-forvaltningen. Neste steg det jobbes med er nye mva-melding basert på SAF-T formatet, og etter hvert også kjøps- og salgsmelding etter modell fra det som er innført i en rekke EU-land. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om arbeidet her på et senere tidspunkt.