Ny mva-regel for utleiere av fast eiendom - med tilbakevirkende kraft

Etter dagens regelverk har en utleier 6 måneder på seg til å få avgiftspliktig leietaker til å signere leieavtale for å få tilbakegående avgiftsoppgjør. Som følge av tregere leiemarked på grunn av koronasituasjonen økes denne fristen til 12 måneder.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Næringsdrivende som oppfører et nytt næringsbygg, eller påkoster et eksisterende bygg, har etter dagens regelverk en 6 måneders frist for å søke tilbakegående avgiftsoppgjør. Fristen avbrytes ved at det signeres leieavtale med avgiftspliktig leietaker. Dersom fristen oversittes, er den næringsdrivende forvist til å kreve mva-fradrag over resten av justeringsperioden på 10 år. Perioden fra ferdigstillelse til signering er tapt.

Tilbakevirkende kraft!

Finansdepartementet har endret merverdiavgiftsforskriftens § 8-6-2 med tilbakevirkende kraft. For byggetiltak fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021 er fristen for utleie 12 måneder.

Fristen trappes imidlertid ned for byggetiltak som fullføres etter 1. juli 2021, slik at fristen etter dette vil være til og med 30. juni 2022.

For byggetiltak fullført etter 1. januar 2022 er vi dermed tilbake på den ordinære 6 måneders fristen.

Så vidt Regnskap Norge er kjent med kommer dette tiltaket som følge av at store aktører i eiendomsbransjen har etterspurt hjelp. Det er ikke sikkert alle utleiere får med seg dette, så har du noen kunder som driver med utleie av fast eiendom kan det være verdt å ta kontakt for å høre om dette er relevant for dem. For byggetiltak fullført høsten 2019 hvor utleier kanskje har trodd løpet er kjørt, åpnes det nå en mulighet for tilbakegående avgiftsoppgjør. Hvis det er snakk om nybygg vil terskelvirkningen av å få tilbakegående avgiftsoppgjør kontra justering være så stor at gårdeiere også kan vurdere å gå med på en lavere pris enn de ellers hadde ønsket seg.

Etter praksis fra skattekontoret er det også lagt til grunn at relativt kortvarige leieforhold vil avbryte fristen for tilbakegående avgiftsoppgjør.

Tilleggsoppgave

Tilbakegående avgiftsoppgjør søkes ved å levere en tilleggsoppgave for den terminen vilkår for fradrag oppstår. Det vil normalt si den terminen leieavtale inngås med avgiftspliktig leietaker.

Finansdepartementets nyhet finner du her

Ønsker du å lære mer om mva og utleie av fast eiendom har vi flere relevante kurs både på nett og stedlig.