Nytt avstemmingsskjema for MVA er lagt ut i KS Komplett

Vi har utarbeidet et nytt avstemmingsskjema som ivaretar at lav mva-sats er redusert fra 12 % til 6 % fra 1. april til og med 31. oktober.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Vi har valgt å legge ut dette som et eget skjema, i tillegg til de KS Komplett inneholder fra før. Dette gjør at de som ikke har omsetning eller innkjøp med lav mva-sats ikke trenger å forholde seg til det.  De som har behov for å innarbeide den nye satsen må ta i bruk dette avstemmingsskjemaet.

Det vil antagelig være slik at avstemmingen som er utført for termin 1 må legges inn manuelt i skjemaet.  Vi har lagt opp skjemaet slik at det på lav sats er mulig å bruke både 6 % og 12 % innenfor samme termin.

I mva.meldingens post 5 - Beregningsgrunnlag lav sats, har vi lagt inn to rader, en for 6 % og en for 12 %, det samme i post 16 fradragsberettiget inngående avgift lav sats.  I arkfane 2, avstemming av grunnlag utgående avgift, har vi lagt inn et ekstra felt for avstemming av grunnlag lav sats med 6 %. Tilsvarende er det også i arkfane 3 lagt inn et felt for avstemming av grunnlag for fradragsberettiget inngående avgift med lav sats 6 %.

Du finner KS Komplett her.

Ikke abonnent? Les mer om KS Komplett her.

Bokføring

Vi har fått noen spørsmål om hvordan bokføringen bør tilrettelegges best mulig for å tilpasses den nye satsen.  Dette er opp til hver enkelt hva som er mest hensiktsmessig samt hva systemet tillater. Det kan være begrenset av antall tilgjengelige mva-koder, bruk av flere satser på samme konto, antall tilgjengelige inntektskonti etc... 

Noen vil derfor bruke samme konto som tidligere med to ulike satser, mens andre oppretter egne konti for den nye satsen. Begge deler vil være mulig å legge inn i avstemmingsskjemaet.