Veiledende pensjonsforutsetninger pr. 30.09.2023

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har oppdatert NRS (V) Pensjonsforutsetinger.

Del

Følgende veiledende forutsetninger gjelder per 30.09.2023:

Oppdatering av pensjonsforutsetningene

*Kilde: Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 30.09.2023, Norsk RegnskapsStiftelse

Forutsetningene utgjør et utgangspunkt for et typisk norsk foretak med pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon.

Les mer om oppdateringen av pensjonsforutsetningene her.