Forlenger midlertidig ordning for utsatt innbetaling av skatt og avgift

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen med forenklet betalingsutsettelse av skatt og avgift ut juni 2021.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Forlengelsen vil ikke gjelde merverdiavgift med forfall etter 12. april 2021, men det vil fortsatt være mulig å søke om utsatt frist for merverdiavgiftskrav etter ordinære regler.

Kravene som gis utsettelse etter den midlertidige ordningen, vil få en etterfølgende avdragsordning i seks måneder regnet fra 30. juli 2021.

Om ordningen

Den forenklede ordningen for betalingsutsettelse av skatter og avgifter ble innført i juni 2020. Ordningen ble først vedtatt å gjelde ut året 2020, men ble senere forlenget ut februar 2021.

Ordningen åpner for en forenklet søknadsbehandling med mindre strenge vilkår enn etter de ordinære reglene for betalingsutsettelse. Etter ordningen kan det gis utsettelse for de fleste skatte- og avgiftskrav, og for krav som innkreves etter lov om Statens innkrevings­sentral. Det beregnes forsinkelsesrente på 8 pst. i utsettelses­perioden.

Les mer om ordningen med betalingsutsettelse.

Nye forslag relatert til koronapandemien

Det ovennevnte er ett av flere tiltak Regjeringen foreslår 29. januar. Regjeringen foreslår tiltak for i alt 16,3 milliarder kroner, og nedenfor finner du mer informasjon om de viktigste tiltakene.