Fusjon av selskap med deltakerfastsetting – Utstedelse av vederlagsandeler ikke påkrevet

Ved fusjon mellom selskaper med deltakerfastsetting (ANS/DA/KS) er utstedelse av vederlagsandeler ikke påkrevet. For selskap med identisk eiersammensetning er det heller ikke nødvendig å beregne bytteforhold.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Reglene for skattefri fusjon mellom selskaper med deltakerfastsetting er gitt i skatteloven § 11-3. Bestemmelsen gir selskaper med deltakerfastsetting adgang til å fusjonere uten skattlegging ved at ett eller flere selskaper overdrar sine samlede eiendeler, rettigheter, og forpliktelser til et overtakende selskap, og deltakerne som vederlag mottar andeler i det overtakende selskapet.

Skattedirektoratet uttalte i BFU 11/17 at utstedelse av vederlagsandeler var en forutsetning for å oppfylle kravet om skattemessig kontinuitet på eiernivå. I tillegg ble det uttalt at en bytteforholdsvurdering var påkrevet også i tilfeller hvor overdragende og overtakende selskap hadde identisk eiersammensetning.

Skattedirektoratet har nå gått tilbake på dette. Skattedirektoratet uttaler i prinsipputtalelsen av 1.3.2019 følgende:

  • Ved fusjoner mellom selskap med identisk eiersammensetning er utstedelse av vederlagsandeler ikke nødvendig. Eiersammensetningen i hvert av de fusjonerende selskapene før fusjonen vil nødvendigvis samsvare med eiersammensetningen i det overtakende selskapet etter fusjonen.
  • Ved fusjoner mellom selskap med ulik eiersammensetning må det foretas en bytteforholdsvurdering. For å oppnå kontinuitet på eiernivå må eierbrøken endres, og skatteposisjoner på innløste andeler i det overdragende selskapet må videreføres på eksisterende andeler i det overtakende selskapet. Imidlertid er det heller ikke her krav til utstedelse av vederlagsandeler.