Spørsmål og svar knyttet til reglene om beskatning av lån fra selskap til personlig aksjonær

Om praktiske problemstillinger rundt aksjonærlån og den skattemessige behandlingen av disse.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Lån f.o.m. 7. oktober 2015 fra aksjeselskap til personlig aksjonær og deres nærstående skal som utgangspunkt behandles som skattemessig utbytte for mottakeren etter aksjonærmodellen. Reglene gjelder i utgangspunktet alle typer kreditt og sikkerhetsstillelse som ytes direkte eller indirekte til personlig aksjonær og deres nærstående.

Visse praktiske unntaksregler er inntatt i Finansdepartementets forskrift FSFIN. Reglene får anvendelse både ved direkte eierskap og ved indirekte eierskap gjennom ett eller flere ledd.

Skatteetaten har nå publisert en spørsmål og svar-artikkel som tar for seg mange av de praktiske problemstillingene som har oppstått for slike aksjonærlån og den skattemessige behandlingen av disse.

Spørsmålene og svarene er inndelt i fire hovedgrupper for å belyse enkelttemaer ytterligere. Disse gruppene er som følger:

 1. Hvordan regelverket virker på eldre lån tatt opp før regelendring.
  • Her er det særlig fokus på problemstillinger relatert til rentene i låneforholdet.
 2. Unntaksreglene om skatteplikt på lån.
  • Dette gjelder praktiske spørsmål til unntaksreglene i forskriften FSFIN.
 3. Reglene når aksjonæren også er ansatt i selskapet.
  • Spørsmål vedrørende grensedragningen utbytte-lønn behandles blant annet her.
 4. Sikkerhetsstillelse, konkurs, FIFU (ført inn først ut), innbetalt kapital mv.
  • Denne hovedgruppen er en samlegruppe for diverse øvrige problemstillinger.

 

Spørsmål og svar-artikkelen finner du her.