Nettverket U35

Nettverket U35 er en møteplass som er spesielt utviklet og tilrettelagt for yngre regnskapsførere

Nettverket setter dagsorden ved å presentere aktuelle tema, diskutere felles utfordringer og synliggjøre fremtidige muligheter for bransjen. U35 har også som formål å være en møteplass for erfaringsutveksling, samarbeid og ny input for de som ikke nødvendigvis har så lang fartstid i bransjen.

U35 er relativt nytt, og hadde sin oppstart i august 2018. I etterkant har nettverket hatt flere vellykkede samlinger/workshops, og målet er å arrangere minst to samlinger i året. Temaer som har blitt tatt opp på tidligere samlinger er blant annet nettsikkerhet, rådgivning, status i SMB-markedet, bærekraft og rekruttering. Nettverket har også en aktiv Facebook-gruppe.

Deltakelse i nettverket forutsetter medlemskap i Regnskap Norge. Man kan også bli med i nettverket om man er ansatt hos en virksomhet med medlemskap. Les mer om medlemskap her. Vi har også satt en (ikke så streng) øvre aldersgrense på 35 år.

Ønsker du å bli med i U35? Har du innspill og spørsmål til nettverket? Send en e-post til maria.lindberg@regnskapnorge.no