Nettverket U35

U35 er bransjens viktigste nettverk og møteplass for unge regnskapsførere på tvers av bedrifter

Hva?

U35 ble startet opp i august 2018. Siden den gang har nettverket hatt mange vellykkede samlinger og workshops.

Vi arrangerer to årlige samlinger der vi møtes, blir kjent og utvikler oss som både fagpersoner og mennesker. Vi belyser aktuelle temaer, diskuterer felles utfordringer og synliggjør fremtidige muligheter for bransjen. 

For hvem?

Deltakelse i nettverket forutsetter medlemskap i Regnskap Norge. Du kan også bli med i nettverket dersom du er ansatt i en medlemsforetak. Les mer om medlemskap her.

Vi har satt en øvre aldersgrense på 35 år.

Hvorfor?

U35 er en møteplass for å knytte bekjentskaper med gode bransjekollegaer, lære av hverandre og sammen gjøre bransjen til en trivelig og attraktiv plass å være. 

Vi garanterer ny inspirasjon og faglig påfyll som vil komme både deg og arbeidsplassen din til gode!

Ønsker du å bli med i U35 eller har innspill/andre spørsmål? 
Send en e-post til maria.lindberg@regnskapnorge.no

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe.