Nordic Sustainability Reporting Standard

Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS) er en ny nordisk standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter.

Nordic Accountant Federation (NAF) har lansert en felles nordisk standard for bærekraftrapportering. Standarden, Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS), er den første på markedet som er tilpasset små og mellomstore bedrifter. 

Regnskap Norge er initiativtakeren til prosjektet og har vært sentral i utviklingen av standarden. Det er ikke uten grunn at det er regnskapsførernes bransjeorganisasjoner som står bak standarden:

Regnskapsførerne er veldig gode på å samle data, bearbeide informasjon, strukturere, kvalitetssikre og rapportere. Samme metode benyttes for bærekraftsrapportering. Forskjellen er kun at det opereres med andre tall enn regnskapstallene.

Gå til Nordic Sustainabily Reporting Standard – økosystem

Hvorfor er ny standard for bærekraftsrapportering for SMB-markedet?

Eksisterende bærekraftstandarder er komplekse og ikke skreddersydd for små og mellomstore virksomheter. NSRS den første standarden for bærekraftsrapportering utviklet med tanke på SMB-bedriftene og deres regnskapsførere. 

Hvem kan bruke standarden?

  • Primærbrukere: Regnskapsførere som ønsker å utvide tjenestespekteret sitt 
  • Brukere: Nordiske små og mellomstore bedrifter som møter krav fra sluttbrukerne og som kan bruke standarden som et strategisk verktøy i sin omstilling. 
  • Sluttbrukere: Investorer, banker, store virksomheter, forbrukere, forsikringsselskaper og myndigheter. 

Et nordisk samarbeid

Det er den nordiske bransjeorganisasjonen Nordic Accountant Federation (NAF) som har utviklet Nordic Sustainability Reporting Standard. NAF består søsterorganisasjonene Regnskap Norge (Norge), Srf Konsulterna (Sverige) og TAL (Finland). Prosjektet er finansiert av Nordic Innovation.