Hvorfor er det viktig med en ny standard for bærekraftsrapportering for SMB-bedriftene?

Regnskap Norge og Nordic Innovation diskuterer viktigheten ved en ny standard for bærekraftsrapportering for små og mellomstore bedrifter.

Rune Aale-Handsen, adm.dir. i Regnskap Norge, Hans Christian Ellefsen, leder for Teknologi og innovasjon i Regnskap Norge, og Marthe Haugland, Senior Innovation Advisor i Nordic Innovation, om Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS).