ABNs NETTO NULL-FORPLIKTELSE

Sammen med 13 regnskapsorganisasjoner har Regnskap Norge forpliktet seg til netto null-klimagassutslipp, og til å legge til rette for at våre medlemmer kan gjøre det samme. Les forpliktelsen her.

FRA DIREKTØRENE I GLOBALE REGNSKAPSORGANISASJONER:

Vi er direktørene i de globale regnskapsorganisasjonene som er oppført nedenfor og medlemmer av The Prince of Wales’s Accounting for Sustainability Project (A4S) sitt nettverk Accounting Bodies Network (ABN). Vi representerer over 2,5 millioner profesjonelle regnskapsførere og studenter i 179 land.

Virkningene av klimaendringer merkes allerede over hele verden, og det neste tiåret er kritisk for å begrense de negative effektene. Med klimaendringer kommer potensielt alvorlige økonomiske konsekvenser, inkludert innvirkning på produksjon, finansiell stabilitet, levestandard og sysselsetting, og i større grad på sosial samhørighet og politisk stabilitet, samt ytterligere nedbrytning av det naturlige miljøet vi er avhengige av.

Vi erkjenner omfanget av innsatsen som er nødvendig både for å redusere og tilpasse seg virkningene av klimaendringer. For å begrense økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C, må utslippene halveres innen 2030 og falle til netto null innen midten av århundret.

Regnskapsførere har en viktig rolle i å hjelpe politikerne og næringslivet med å redusere klimagassutslippene til netto null, i tråd med Parisavtalen.

Organisasjonene våre forplikter seg til å:

 • Nå netto null-klimagassutslipp så snart som mulig, i tråd med vitenskap og global innsats, for å begrense oppvarmingen til 1,5 °C.
 • I løpet av de neste 12 månedene skal vi publisere en netto null-utslippsbane (inkludert mål) og rapportere årlig for å vise våre klimagassutslippsreduksjoner og vår vei mot netto null-utslipp.

For våre medlemmer forplikter vi oss til å:

 • Oppmuntre og gi våre medlemmer den opplæringen, støtten og ressursene de trenger for å etablere sine egne netto null-veier og redusere klimagassutslipp.
 • Gi gode råd for å hjelpe regjeringer med å lage politikk og regulatorisk infrastruktur som er nødvendig for en rettferdig overgang til en netto null-karbonøkonomi.

Selv om det er nødvendig å håndtere klimaendringer gjennom egen virksomhet, ønsker vi også å sikre at andre drar nytte av overgangen. Derfor tar vi sikte på å dele våre og andres erfaringer, og på den måten støtte våre medlemmer, deres kunder og næringslivet når de skal implementere egne netto utslippsveier for klimagasser.

Når vi signerer denne erklæringen, signalerer vi vår forpliktelse, som medlemmer av den globale regnskapsprofesjonen, til et fremtidig netto CO2-utslipp.

Underskrifter:

 • Rune Aale-Hansen, CEO, Regnskap Norge
 • Helen Brand OBE, Chief Executive, ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants)
 • J Bruce Cartwright, Chief Executive, ICAS
 • Barry Dempsey, Chief Executive, Chartered Accountants Ireland
 • Heather Hill, AAT President, Association of Accounting Technicians
 • Andrew Hunter, CEO, CPA Australia
 • Michael Izza, Chief Executive, ICAEW
 • Barry Melancon, CEO, Association of International Certified Professional Accountants
 • Klaus-Peter Naumann, CEO, Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW)
 • Massimo Miani, President, Consiglio Nazionale dei Dottori commecialisti e degli Esperti Contabili
 • Ainslie van Onselen, CEO, Chartered Accountants Australia and New Zealand
 • Charles-Antoine St-Jean, President and CEO, Chartered Professional Accountants of Canada 
 • Masahiko Tezuka, Chairman and President, The Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA)